Nieuws en mededelingen

A-MERK NIEUWS | AGENDA | MEDIA  

 


Nieuwsbrief Senioren - 20 december 2021   (redactie: Hein Leliveld)

Prettige Feestdagen en een Voorspoedig, Sportief en Gezond 2022 toegewenst door jullie bestuur Bouke, Frank, Rene en Willem.

Het jaar 2021 was een opvallend jaar waarin corona en verdriet, sportieve prestaties overschaduwden. Al bijna twee jaar kampen we met de gevolgen van corona. Onze vereniging heeft daar ook danig van te lijden. Zo is de accommodatie tijdelijk gesloten geweest en zijn de competities grotendeels stil gelegd voor zowel de senioren als de jeugd. Het gevolg daarvan is dat een aantal leden het lidmaatschap (hopelijk tijdelijk) heeft beëindigd. Bij de senioren hebben we op dit moment zelfs geen enkel team in competitie. Opvallend is dat de 60 plus groep veel doorzettingsvermogen toont. Elke maandag- en donderdagochtend blijft een grote groep senioren actief. Zij houden zich goed aan de noodzakelijke corona maatregelen. Ten behoeve van de veiligheid voor iedereen ondersteunt Theo Meijer de vereniging bij de QR controles.

De familie Molenaar is in september getroffen door het zeer trieste overlijden van hun zoon Ferdy. Onze vereniging leefde met hen mee en wenst hun blijvend veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies.
Paul heeft besloten om zijn trainingsactiviteiten in zijn Tafeltennisschool te beëindigen. Gelukkig blijft hij, samen met Jose, actief voor onze vereniging. Zij zullen zich vooral in de begeleiding van onze jeugdafdeling blijven
inzetten. Jurriaan Blom is onze nieuwe trainer en heeft alle trainingsactiviteiten overgenomen van Paul voor zowel de senioren als de junioren. Hij wordt in de Kreek bijgestaan door jeugdlid Tim Roos.

Ondanks de niet makkelijke tijd zit A-Merk niet bij de pakken neer, toont zelfs veel veerkracht. In de algemene ledenvergadering van 2021 heeft het bestuur aangekondigd zich met hernieuwde energie in te spannen voor ledenwerving. Zo is er een plan ontwikkeld om zowel voor de jeugd als voor de senioren het aantal leden uit te breiden. De activiteiten in onze dependance in De Kreek worden daarmee ook nieuw leven ingeblazen. De gemeente Hoorn ondersteunt ons financieel daarbij. De gemeente Drechterland heeft voor ons ingediende wervings- en promotieplan plan € 1300,- ter beschikking gesteld. Verschillende lagere scholen in de regio zullen door ons worden benaderd voor tafeltennis promotielessen op school. Voor de uitvoering ervan moet nog veel gebeuren. We vertrouwen op de medewerking van leden als ze voor hulp daarbij worden benaderd. De stichting Koeman-Leegwater uit Blokker heeft ons € 900,- geschonken. De Grote Clubactie en de Rabo schonken € 300,-. De teruggelopen inkomsten (minder contributies, baromzet en sponsorborden) worden hierdoor deels gecompenseerd.

In de algemene ledenvergadering van dit jaar is besloten om Paul en Jose Molenaar te benoemen tot Erelid van de vereniging. Bouke Pitstra Albert Pauw en Hein Leliveld werden in die vergadering benoemd tot lid van Verdienste.

Het is natuurlijk iedereen opgevallen dat onze accommodatie geweldig is opgeknapt. Naast een verfrissende verfbeurt, aanschaf van nieuw meublement en mooie lampen is ook de keuken vernieuwd. Nagenoeg alle werkzaamheden daarvoor zijn uitgevoerd door Rene Renckens. Geweldig gedaan en veel dank.

Het is heel jammer te moeten melden dat de lockdown vanaf 19 december dwingt onze sportieve activiteiten stil te leggen tot 15 januari 2022. De sportzaal is dus tot die datum gesloten.

Materiaal bestellen bij:
Tafeltennisshop Michel de Boer.
Bestellingen kan je doorgeven aan Paul Molenaar paulusmolenaar2@gmail.com of 06-46552484.
 Kijk op de site van onze sponsor: www.ttsport.nl Zelf bestellen kan ook, voer dan de kortingscode in zoals vermeld op de website.

Nieuwe regels Corona (29-11-2021)

Beste tafeltennis-vrienden en vriendinnen,
Volgens de nieuwe richtlijnen is het tot 17:00 uur 's middags nog steeds toegestaan om binnen te sporten.
De vraag is of het in ons geval verstandig is. De praktijk leert dat het voor ons allen ondoenlijk is om de anderhalve meter afstand te handhaven.
Ook al is iedereen gevaccineerd, besmettelijk kun je blijven en er zijn onder ons natuurlijk veel mensen met een fragiele gesteldheid. Aan de andere kant is iedereen natuurlijk ook zelf oud en wijs genoeg om hierin zelf een besluit te nemen.
Ons verzoek aan eenieder blijft om de Corona-regels in acht te nemen. Dus ook de anderhalve meter en de handen te ontsmetten bij binnenkomst. De kleedkamers kunnen niet gebruikt worden.
Op deze manier kunnen we de zaal openhouden. Wij adviseren echter in het kader van "better safe than sorry" de komende drie weken over te slaan.

Namens het bestuur,
Frank

 

Nieuwsbrief Senioren - 10 februari 2019   (redactie: Hein Leliveld)

Beste tafeltennissers,
Hierbij wil ik jullie informeren over een aantal ontwikkelingen in onze vereniging. Allereerst nieuws over onze zieken. Verscheidene leden hebben te maken met ongemak cq ernstig ongemak. Twee zeer opvallende wil ik noemen. Onze voorzitter Bouke is na veel ups and downs aan het herstellen na diverse ingrijpende behandelingen. Eind jan. is hij gelukkig weer even wezen koffiedrinken bij de 55 plus groep. Guus Jamin is eind okt. 2018 getroffen door een verlamming vanaf zijn middel en revalideert/oefent momenteel in Heliomare in Wijk aan Zee. Veel sterkte en herstel toegewenst vanuit de hele vereniging.
Bezinning mede door teruglopend aantal leden
De laatste jaren zijn er schommelingen geweest in het aantal leden. Bij de senioren was er het afgelopen jaar een terugloop van 20% (van 50 naar 41). Vooral in de groep van 40 tot 55 jaar hebben we opzeggingen ontvangen.
Wat willen we en kunnen we?
Het bestuur is nog steeds niet op volle sterkte, een aantal gulle gevers hebben ons de afgelopen jaren gesteund, maar blijft dat zo? Tevens zijn er diverse interne en externe factoren die voor (noodzakelijke) verandering zorgen. Een vereniging is van de leden, dus is het nodig om de noden en de wensen van de leden goed te beluisteren en deze om te zetten in plannen en daden. We gaan hier in de komende periode, met behulp van externe deskundigheid, vorm aan geven.
Contributie
De laatste jaren hebben we ervoor gekozen om de contributie rekening per e-mail te versturen. We merken echter dat er meerdere leden nog niet hebben betaald. Wellicht dat het bericht in de spam filter terecht is gekomen. Er is inmiddels een herinnering gestuurd Mocht je geen mail hebben ontvangen, check je spam filter of stuur een berichtje naar Albert s.v.p.
Sponsoren
We hebben een flink aantal sponsoren die onze vereniging ondersteunen. Maar...we kunnen nog wel een aantal extra sponsoren gebruiken die we dan een mooi reclamebord aanbieden. Tips of het aandragen van nieuwe sponsoren wordt gewaardeerd!
Secretaris gevonden
Al een tijdje is er naast ziekte problemen een onderbezetting van het bestuur. Albert Pauw heeft gelukkig het werk van penningmeester overgenomen van Bouke. Maar hij zal dit alleen tijdelijk doen. Sinds januari 2019 is er een nieuwe secretaris gevonden namelijk Frank Roos. In de ALV van 2019 zal dit nog formeel moeten worden geregeld. Hier zijn we erg blij mee maar nog steeds zijn we op zoek naar versterking van het bestuur.
Dit vertelt Frank van zichzelf:
"Ik ben klaar met werken en heb dus tijd beschikbaar om aan leuke en nuttige dingen te besteden, daarom heb ik 'gesolliciteerd' bij het bestuur voor de rol van secretaris.
Ik ben 45 jaar en getrouwd met Patricia, vader van een dochter Jennifer van bijna 17 en een zoon Tim van bijna 15. Zoals wellicht bekend speelt Tim bij de jeugd en hij heeft er ook voor gezorgd dat ik ook tafeltennis speel.
In 2003 is bij mij Parkinson geconstateerd, dat is een chronische en destructieve hersenaandoening waardoor ik last heb van fysieke beperkingen zoals een zachte stem, stijfheid, traagheid en trillen. De symptomen verergeren bij stress, dus dat probeer ik zoveel mogelijk te voorkomen. Sinds 2015 ben ik gestopt met werken en noem mijzelf nu "fulltime levensgenieter". Mijn vrije tijd besteed ik graag aan vakanties, tuinieren, Formule 1 en rijden in mijn auto. Sinds twee jaar ben ik ook als vrijwilliger actief voor de Parkinson Vereniging als adviseur voor mensen die werken en te maken krijgen met de gevolgen van de diagnose Parkinson. Het is erg leuk en bevredigend als je iemand van nuttig advies kan voorzien.
Cognitief heb ik geen problemen, daarom denk ik dat ik van toegevoegde waarde kan zijn voor A-Merk. Ik heb 23 jaar gewerkt bij een grote financiële dienstverlener in diverse inkoop en ICT (management) rollen.
Ik ben een doener en een denker. ik heb minder affiniteit met het presenteren voor een groep of in het middelpunt van de belangstelling te staan.
Tot zover mijn introductie.
Ter afsluiting natuurlijk:
Veel spelplezier en voor de competitie spelers daarbij ook VEEL SUCCES.

 

Nieuwsbrief Senioren - 23 december 2018   (redactie: Hein Leliveld)

TTsport A-Merk wenst u
Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig en Sportief en Gezond 2019

Het jaar 2018 was een opvallend jaar waarin verdrietige gebeurtenissen de sportieve prestaties overschaduwden. Zo was er het overlijden van onze geliefde tafeltennis nestor Ruud Bonte. Ook de ernstige ziektes van onze voorzitter Bouke Pitstra en ons gewaardeerd 55+lid Guus Jamin bepaalden dit jaar grotendeels de sfeer in onze mooie vereniging.
Sportief was het een weinig opvallend jaar met slechts 1 team wat kampioen werd in het voorjaar van 2018. Het 2e team promoveerde namelijk van de vierde naar de derde klasse. Helaas ging dit team in de najaarsronde weer terug naar de vierde klasse.
Ons eerste team kwam in de najaarsronde uit in de 1e klasse. Zij leverde daarin een uitstekende prestatie door zich in die hoge klasse gemakkelijk te handhaven. Het aantal seniorenteams is de laatste jaren helaas gedaald. Het zou heel mooi zijn als we in de seniorenafdeling weer met meer teams dan drie kunnen gaan uitkomen. Bij de jeugdafdeling gaat het voorspoedig. In 2018 waren er meer jeugdteams van A-Merk actief dan bij de senioren. Het goede werk van Paul en Jose Molenaar c.s werpt bij de jeugd duidelijk zijn vruchten af.
Bestuurlijk is er binnen de vereniging helaas sprake van een crisis. Door het uitvallen in 2017 van oud voorzitter Hein vervult Bouke noodgedwongen een dubbelfunctie van voorzitter en penningmeester. Zijn ziekte gedurende een groot deel van het jaar 2018 resulteerde in grote problemen. Heel wat activiteiten zijn hierdoor in 2018 niet of niet goed van de grond gekomen.
In het bestuur zijn er nog steeds vacatures, ondanks meerdere pogingen om die ingevuld te krijgen. Gelukkig is Albert Pauw gedurende het jaar 2018 bereid gevonden de werkzaam-heden van penningmeester (tijdelijk) over te nemen van Bouke.
Dus hierbij wederom een oproep.
Wie kan/wil het bestuur ondersteunen?
Dank zij samenwerking en ondersteuning vanuit de gemeente Hoorn zijn we in staat onze activiteiten in onze dependance De Kreek voort te zetten. Zo bereiken we aldaar de jeugd van 6 basisscholen in het gebied gebied Zwaag/Bangert-Oosterpolder. Ook is er daarbij samenwerking tussen de tafeltennisverenigingen TTsport/A-Merk en Disnierats. Ook is er aandacht voor tafeltennis bijscholing voor vakdocenten beweeg-onderwijs.
Van het Koeman en Leeghwater fonds ontvingen we recent een donatie van € 1125. We zijn de Stichting zeer erkentelijk en gaan het bedrag een goede bestemming geven.
Bijzonder dank wederom aan onze sponsoren en vooral aan onze hoofdsponsor TTsport c.q. Michel en Mariska de Boer.

 

Overlijden Ruud Bonte

Op 23 juli 2018 is Ruud Bonte overleden. Ruud was een trouwe speler op de maandag- en donderdagochtend bij de recreantengroep.

 

Nieuwsbrief Senioren - juni 2018   (redactie: Hein Leliveld)

Het competitieseizoen 2017/2018 voor de senioren zit er al weer op. Onze teams hebben het goed gedaan. Het tweede presteerde het om, na degradatie in de vorige ronde, nu ongeslagen kampioen te worden Een TOP prestatie. 
De Jose Molenaar bokaal werd op 13 jan. 2018 in een gezellig en sportief toernooi gewonnen door het team van Yannick Brinksma. 
Op 25 jan werd weer een Tafeltennis dag voor alle lagere scholen in Zwaag georganiseerd. Tafeltennisduo MJ hebben we weer ingehuurd. Het werd weer een groot spektakel. Dank aan de sponsoren vanuit Zwaag 
De Algemene ledenvergadering van 11 mei stond vooral in het teken van de actuele bestuurlijke zorgen. Alles wat moet worden gedaan moet helaas gebeuren door een bestuur wat met 2 vacatures kampt. Hierdoor zijn er de laatste tijd zaken blijven liggen en soms niet goed gegaan. Ondanks deze problemen is de vereniging nog steeds financieel gezond. De leden en het bestuur spraken uit dat een fusie met Disnierats zou moeten worden overwogen indien Disnierats zich in een nieuwe locatie op een voor ons gunstige plek zou hervestigen. Na de vergadering werd in een veel te klein gezelschap het clubkampioenschap 2018 gespeeld. Jurriaan Blom kwam als winnaar uit de bus. 
6 Leden zijn opgeleid voor reanimatie en gebruik van een AED. We hebben inmiddels een AED aangeschaft. Diegenen die zijn opgeleid zullen regelmatig een vervolgcursus worden aangeboden. Tip: Steek eens wat tijd in de posters die in de zaal hangen m.b.t reanimatie. De opleider van de cursus heeft een sponsorbord opgehangen “Meer dan EHBO”. 
We hebben van de NTTB de prijs ontvangen vanwege het feit dat we de grootste procentuele groei in leden van alle tafeltennis verenigingen in Nederland in 2017 hebben gerealiseerd. Op donderdagochtend 21 juni komt Tafeltennis Koningin Bettine Vriesekoop (vanaf 10.00 uur ) daarom een clinic geven voor onze 55 plus groep. We hopen natuurlijk dat er veel 55 plussers en ook andere geïnteresseerden aanwezig zullen zijn. 
Op 18 juni mogen we hopelijk een mooi cheque in ontvangst nemen vanwege ons tafeltennisproject voor de jeugd in de Kreek. Sponsoring hiervan is mogelijk vanuit de sponsoring die in de plaats is gekomen van de Rabo- Fietssponsortocht. 
Cor Sachs heeft de kleedkamers gewit fantastisch initiatie en... mooi opgeknapt. 
Het Rapport van de Commissie De Vries over seksuele intimidatie en misbruik in de sport, maar ook ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie en lichamelijk geweld is voor de Tafeltennisbond aanleiding geweest een coördinatiepersoon aan te stellen waar vertrouwelijke meldingen kunnen worden gedaan. Clubs worden geadviseerd om een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt in geval van grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur heeft Hein Leliveld bereid gevonden deze functie voor onze vereniging op zich te nemen. 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is ook van toepassing voor TTsport/A-Merk. Wij beschikken over persoonsgegevens opgenomen in onze ledenadministratie, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens worden tevens gebruikt en zijn noodzakelijk voor aanmelding bij de NTTB. Voor onze vereniging heeft de wnd. secretaris Albert Pauw een door de NTTB ontwikkeld stappenplan doorlopen en aangegeven hoe wij omgaan met de beschikbare gegevens van de leden, wie ze mogen inzien, hoe ze worden bewaard etc. Na afloop hiervan hebben we een AVG verklaring ontvangen waarin o.a staat dat: 
-A-Merk verkoopt geen gegevens van leden en stel die ook niet beschikbaar aan bijv. sponsors;
 -Gegevens van leden worden niet vermeld op de website van A-Merk; 
-Voor plaatsing van bijv. foto’s op de website is toestemming vereist. 
Alleen bestuursleden hebben inzicht in de gegevens en zijn tot geheimhouding hiervan verplicht. 
-Bij opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens van het lid direct gewist uit het bestand.

 

Trainingsavond (mededeling bestuur)
Beste leden,
In een e-mail van 28 januari 2018 deelde ik u mee over de slechte deelname van de training op de maandagavond. Voorgesteld werd om nog een aantal weken aan te zien of daar verbetering in zou komen. Helaas is dat niet het geval.
Na overleg met Bouke en Paul komen we met het volgende voorstel. Om de training door Paul niet helemaal af te schaffen zal op elke 1e maandagavond van de maand Paul aanwezig zijn voor het geven van training voor wie daar behoefte aan heeft. De eerste avond is dus 5 maart a.s. zelfde tijd als gewoonlijk. Op de overige maandagavonden is er vrij spelen voor alle senioren. Als de zaal nog niet open is kan de sleutel gehaald worden bij Paul, Essinglaan 8, Oosterblokker (en natuurlijk na afloop ook daar weer gebracht worden).

 

Nieuwsbrief Senioren - december 2017   (redactie: Hein Leliveld)

Het jaar 2017 was een jaar met ups and downs. Sportief begonnen we geweldig met in de voorjaarscomp. met een kampioenen team naar de eerste klasse. Tegelijkertijd ook een degradatie van ons tweede team naar de vierde klasse. Het najaarsseizoen eindigde met degradatie van 2 teams waaronder ons eerste team. Er was ook malheur op het vlak van gezondheid, vooral bij de 55+ groep waaronder Ruud B, Piet M, Herman P. Ook onze voorzitter a.i. Hein werd getroffen en moest daardoor zijn voorzitterschap beëindigen alsmede zijn reeks van 42 jaar onafgebroken spelen in de senioren competitie.
Bij de senioren is het aantal teams dit jaar afgenomen naar drie. Bij de junioren afdeling was er een toename van het aantal teams naar 3. Team 2 en 3 werden bij de jeugd kampioen in het najaarsseizoen in hun klasse.
De inspanningen bij onze dependance de Kreek werpen duidelijk hun vruchten af. Dank wederom hiervoor aan Paul cs en zijn TTWF (Tafeltennisschool West-Friesland).
Bijzonder dank ook weer aan onze sponsoren en hoofdsponsor TTsport c.q. Michel en Mariska de Boer. Zij allen maken het mogelijk om vooral onze inspanningen naar de jeugd te realiseren.
In 2018 werken we samen weer verder aan onze prachtige vereniging.
Prettige Feestdagen en een Voorspoedig, Gezond en natuurlijk….Sportief 2018 wens ik jullie toe.
Voorzitter, Bouke Pitstra

De Algemene ledenvergadering op 28 april stond vooral in het teken van de noodzakelijke bestuurswisselingen. Piet Kroon was aftredend. Er was helaas geen kandidaat voor zijn opvolging. Ook voor de vacature van voorzitter was er geen kandidaat. Hierdoor werd het bestuur gedwongen met drie personen verder te gaan. Bouke Pitstra neemt heeft in het bestuur nu een dubbelfunctie van voorzitter en penningmeester. Door een extra oproep voor ondersteuning van het bestuur is Albert Pauw in september bereid gevonden om het bestuur te versterken. Hij heeft inmiddels de taken van Piet Kroon overgenomen. Er is nog steeds een vacature!
In de alg. ledenvergadering is o.a. gesproken over een upgrade van onze sportzaal. Voor de bar, de verlichting en het plafond zijn er plannen.
De tafeltennis Kreekdag op 26 jan. 2017 was groots met ca 500 leerlingen vanuit twee basisscholen in de wijk Bangert-Oosterpolder. De reguliere gymlessen werden door alle klassen van die beide scholen ingeruild voor tafeltennis. Het ingehuurde "MJ tafeltennisduo" heeft samen met TTWF fantastisch werk geleverd. We zijn er als vereniging erg trots op.
De geweldige activiteit werd mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Zwaagsfonds. Voor een herhaling van een dergelijke activiteit in 2018 mochten we recent weer
€ 500,- uit het Zwaagsfonds ontvangen.
Al onze tafeltennis activiteiten in de dependance De Kreek worden zeer welkom ondersteund door de Gemeente Hoorn.
Het dubbel kampioenschap op 3 maart werd georganiseerd en geleid door het duo Willem en Jurriaan. Het werd een gezellige avond met 13 deelnemers. Als winnaar kwamen Irma Rijpma en John Sörnsen de Koste uit de bus.
De uitwisseling met onze vrienden van Nootwheer uit Purmerend was op 1 sept. als vanouds heel gezellig. Over all kwam Nootwheer als winnaar uit de bus.
We ontvingen van het Koeman Leeghwater Fonds € 1100,- Dit is incl. een bonus vanwege hun 40 jarig bestaan. Uit de opbrengst van de Dorpsveiling in Oosterblokker ontvangen we ook een bedrag. De hoogte van het bedrag is nog niet bekend.
Fruitvliegjes waren in de sportzaal dit jaar heel erg irritant zelfs bij lagere temperaturen. Daarom het volgende verzoek. "Gooi schillen van fruit svp altijd goed verpakt in plastic bij het afval of neem het mee mee naar huis".
Cor Sachs, Theo Meier, Bouke Pitstra, Albert Pauw en Hein Leliveld deden mee aan een hernieuwde reanimatie cursus. Het bestuur overweegt om zelf een AED aan te schaffen. Nu kunnen we de AED apparatuur (incl. bedieningsondersteuning) van de tennishal Koedshuis gebruiken bij noodgevallen.
Tip: Kijk ook eens op de reanimatie-affiches aan de muur in de sportzaal. De inhoud kan bijzonder van pas komen!
Voor de groep 55+ is er tot heden altijd een bardienst- schema gemaakt. We willen eens proberen hoe het gaat zonder zo'n schema. We verwachten dan wel dat de 55+'ers in de groep steeds zelf initiatief nemen om koffie te zetten en af te wassen!
In januari ontvangt u de nota voor de contributie over 2018. Er is een kleine verhoging vanwege de noodzakelijke hogere afdracht aan de bond.

Nieuw webadres www.ttsportamerk.nl/ 

Materiaal bestellen bij:
Tafeltennisshop Michel de Boer
Bestellingen kan je doorgeven aan Paul Molenaar ttwf@quicknet.nl  of 06-46552484
Kijk op de site van onze sponsor: www.ttsport.nl 
Zelf bestellen kan ook, voer dan de kortingscode in zoals vermeld op de website.

 

Uitwisseling met Nootwheer op 1 september 2017
Het najaarsseizoen staat op het punt van beginnen, maar voordat het zover is strijden wij altijd met onze zustervereniging uit Purmerend ttv. Nootwheer aan het begin van het seizoen wie de sterkste is. Op 1 september 2017 was het dan zover, zo rond de klok van kwart voor 8 komen de spelers binnen gelopen. En ook Nootwheer kwam met een sterke delegatie in de Koedshal aan. De organisatie had bedacht dat we met 4 teams tegen elkaar konden strijden, zo beetje het zelfde niveau. Nadat de koffie met cake was genuttigd, brande de strijd los. 
Op tafel 1 was het een beetje eenrichtingverkeer want onze jongens Rob, Raymond en Teun namen het op tegen Dirk, Jos en Yoop. De mannen van A-merk hadden zich in de vakantie duidelijk met andere dingen vermaakt dan met tafeltennis want de doorgewinterde derde klassers van Het Nootwheer pakten alle punten. Hier en daar werd er door A-merk wel een setje afgesnoept , maar verder liet NW geen steken vallen en werden de wedstrijden overtuigend gewonnen, bedankt voor de les was het commentaar van Amerk. Ze hadden ook nog geen training in de benen. NW nam hier 10 punten voorsprong.. 
Team 2 had de sterke Paul Molenaar weten te strikken voor actie in de zaal, en die actie mede door het sterke spel van Wim Stroet en organisator Willem betaalde zich uit en zij wisten de voorsprong te slinken tot 4 punten. 
Team 3 met onze aantrekkelijke Yvonne in de gelederen en nieuwkomer Kees, aangevuld met Cor van de 50+ club kon het helaas niet bolwerken. De voorsprong liep weer uit naar 8 punten.
Dus alles was gericht op de strijders in de groep met de meeste spelers, hier was het 4 tegen 4. Dus meer partijen. Maar hier kwam geen winnaar uit 8-8 gelijkspel. Dus uiteindelijk behield NW zijn voorsprong van 8 punten vast. 
Maar het belangrijkste op zo'n avond is de gezelligheid, glaasje erbij en tussendoor lekkere hapjes. Iedereen ging weer tevreden huiswaarts. Tot volgend jaar in Purmerend......

Wedstrijdsecretaris Willem

 

De kampioenen van najaar 2016

Team 1 kampioen 2e klasse najaar 2016
Rens Vriend, Tijmen Kluit, Rens Molenaar en Jurriaan Blom

 

Team 3 kampioen 4e klasse najaar 2016
Raymond van Berkel,Rob Hiddinga, Teun de Vries

 

Nieuwsbrief Senioren - 11 december 2016   (redactie: Hein Leliveld)

Het jaar 2016 was sportief weer een goed jaar voor onze vereniging. Spannende wedstrijden met mooie resultaten. Onze 55+groep en onze jeugdafdeling vormen door opvallende groei een positieve uitzondering in tafeltennis Nederland. De inspanningen bij onze dependance de Kreek werpen duidelijk hun vruchten af. Dank hiervoor aan Paul cs en zijn TTWF (Tafeltennisschool West-Friesland). 
Bijzonder dank ook weer aan onze sponsoren en hoofdsponsor TTsport c.q. Michel en Mariska de Boer. Zij maken het mogelijk om onze inspanningen naar de jeugd te realiseren. In 2017 werken we samen gestaag verder aan onze prachtige vereniging. 

Prettige Feestdagen en een Voorspoedig/Sportief 2017 
 
De Najaarscompetitie 2016 was succesvol. Ons eerste team werd glansrijk kampioen in de tweede klasse. Rens Molenaar, Rens Vriend, Tijmen Kluit en Jurriaan Blom leverden deze topprestatie. Van de eerste tot de laatste speelavond stonden zij boven aan de ranglijst. Hun intensieve training werpt duidelijk zijn vruchten af. Gefeliciteerd mannen. Hulde ook aan Paul Molenaar natuurlijk want hij heeft hen door training en begeleiding op dit mooie niveau gebracht. Veel succes in de eerste klasse. 
Ons tweede team wist zich op de laatste speelavond veilig te spelen en behield daardoor haar plaats in de derde klasse. Stewart Jong Tjien Fa gaat het team en onze vereniging verlaten vanwege zijn terugkeer naar zijn geboorteland Suriname. Stewart bedankt voor de prettige en sportieve samenwerking over een lange reeks van jaren. 
Ons derde team veroverde na een imposante inhaalrace en in de laatste speelronde het kampioenschap in de vierde klasse. Rob Hiddinga, Raymond van Berkel en Teun de Vries van harte gefeliciteerd. Eindelijk is het jullie dan gelukt te promoveren naar de derde klasse. Minstens drie keer liepen jullie eerder nipt een promotie mis. Veel succes in de derde klasse. 
Ons vierde team had dit seizoen met malheur te maken door ongemak bij Ivonne (pols gebroken tijdens wedstrijd) en Ted (liesbreuk). Toch wisten zij voldoende wedstrijden te winnen voor een goede stand op de ranglijst.
De ontmoeting tussen de jeugd en de senioren resulteerde bij de Jose Molenaar Bokaal in een geweldige leuke speelavond. Luke Fris was de trotse winnaar. Zijn naam wordt als eerste naam in de schitterende nieuwe JM-Bokaal gegraveerd.
We mochten recent een zeer welkome donatie van de Gemeente Hoorn € 1500 en van het Koeman en Leeghwater fonds € 900 ontvangen. Dank daarvoor. Mede door deze bijdragen organiseren we in januari een grote Jeugd Tafeltennis Promotiedag in de Kreek. 
TTWF en onze vereniging zijn actief in de Kreek bij promotielessen voor sporters uit WMO en met Diabetes. 
Uit de “Oude Doos” en nog steeds actueel. Dus weinig geleerd? 
Beste trainer, graag Uw advies: Hoe kan het zijn dat ik in deze comp. ronde voor de vierde keer een 2-0 voorsprong in games afgeef en verlies? Vorige week in de vijfde teruggekomen van 10-3 naar 10-10 en toch verlies met 10- 12. Deze week in de vijfde een 6-1 achterstand omgebogen naar voorsprong voor mij van 9-8. Vervolgens na een netbal (ongelukkig vallend naar mijn kant anders 10-8 voor mij) verlies van 11-9. Is daar een speciale psychologische behandeling voor nodig of moet ik gewoon meer komen trainen bij U? Groeten, H 

Antwoord van de trainer:  
Beste H, Hiervoor heb ik verschillende adviezen voor U: 
1. Zoveel mogelijk trainingen volgen, het wel of niet volgen van een aantal trainingen kan het verschil tussen winnen en verliezen maken. Veel trainen geeft een sterk gevoel op vastheid, waardoor U ook een sterkere uitstraling krijgt als het spannend wordt. 
2. Ik proef door de regels heen dat een geluksbal te veel invloed heeft op de einduitslag. Een zwijntje mee telt maar voor 1 punt, net als alle andere punten. Let erop dat een netballetje of kantballetje tegen niet door gaat werken in het volgende punt. Dit is het zogenaamde Willem-Effect. Het kan zijn dat U te lang met iemand in een team gespeeld heeft die ook Willem heet, waardoor bla bla bla enz. 
3. Bij 9-9 in de vijfde speel je altijd je eigen sterkste punten en bestook je de tegenstander op zijn zwakste punten. Dit zijn de zogenaamde BIG POINTS. Geen gekke dingen gaan doen, maar weten waar je de meeste punten op hebt behaald in de afgelopen 5 games is dan van cruciaal belang. Geen overhaaste punten maken, maar tijd nemen om deze laatste punten met volle aandacht te spelen. 
4. Als je de toss wint, geef dan de service weg, laat de tegenstander beginnen! Bij 9-9 in de vijfde mag je dan zelf serveren! 5. Denk positief op moeilijke momenten, denk: Ik wil het en ik kan het! Let daarbij op dat dit niet in de richting komt van '' Ik Wil 'm winnen'' ivm het reeds gevreesde Willem-Effect.
 6. Gemakzucht ligt op de loer, zeker bij bepaalde type sporters. 2- 0 voor en dan denken : Ik heb 'm! 
Deze consultatie is verder zonder kosten vanwege onze goede relatie. Nou, vooruit, een biertje dan! 
ps.: Wellicht toch eens goed om na te denken over een serie van psychologische pingpongbehandelingen bij Potige Pauline. Zij kan U vast nog wat fijne ''kneepjes'' bijbrengen! 
Agenda (noteren s.v.p): -16 dec. Kaas/Worst toernooi+huldiging team 3 -26 jan. Kom in de Kreekdag -27 jan. Start voorjaarscompetitie senioren -24 feb. Dubbelkampioenschap -24 apr. Algemene ledenvergadering met aansluitend toernooi.

 

Nieuwe spelregel: Coaching tussen rally's toegestaan
Goed nieuws voor alle coaches die hun pupil tijdens een duel vaker van handig advies willen voorzien: vanaf 1 september 2016 mag je ook tussen de rally's in je speler in woord en gebaar coachen. Tijdens de rally's coachen mag nog steeds niet en het is óók geen extra mogelijkheid voor overleg zoals in een time out, dus hou het advies kort. Het is niet de bedoeling dat deze nieuwe regel leidt tot vertragingen en langere wedstrijden. Geef je coachingsadvies dus kort en bondig! Lees het volledige bericht op nttb.nl.

 

Nieuwsbrief Senioren - 2 september 2016   (redactie: Hein Leliveld)

Jose Molenaar bokaal
"Als dank voor al het werk dat José voor de vereniging verricht en heeft verricht"

                 1e editie, vrijdag 9 september 2016

Kom je ook vrijdag 9 september ?
Bij TTsport /A-Merk
Van 19.30 - 22.00 uur.
Voor A-Merk senior- en jeugdleden.
Een gezellig toernooi voor alle leden.

Maar de prijs zal altijd naar een jeugdlid gaan.
Hopelijk zien we jullie allemaal die dag bij A-Merk.
Geef je op bij molenaarjose@gmail.com
Aanmelden t/m donderdag 8 september 19:00 uur
De najaarscompetitie 2016 gaat op 16 september van start. Ons eerste team mag zich verheugen op de terugkeer van Rens Molenaar. Na een kort uitstapje van Rens keert hij voor ons gelukkig weer terug op het oude nest. Ons eerste team zal mede hierdoor hoge ogen gooien voor een kampioenschap en promotie naar de eerste klas. Ook team 3 zal een grote kans maken om te promoveren. De laatste 2 jaar lukte dat voor hen net niet. Team 2 en 4 zullen naar verwachting goed meekomen in hun klasse.
Allen prettige, sportieve en succesvolle wedstrijden toegewenst.
Willem zal weer een zaal- en bardienstschema opstellen/ophangen. Diegenen die bardiensten hebben worden verzocht steeds alles correct, hygiënisch en volgens de opgestelde aanwijzingen
uit te voeren. En ieder van ons houd onze sportzaal en kleedruimten schoon en netjes natuurlijk.
Natuurlijk gaan we weer volop trainen op de maandagavonden en liefst ook op de woensdagavonden (dan op afspraak) bij de tafeltennisschool van Paul.
Want trainen is goed voor je body en brengt je spelniveau op een hoger peil. Daarbij is het ook gewoon erg leuk.
In onze sportzaal bevindt zich onder ons een schoonheidssalon. We kregen van hen -en ook van de beheerder van Het Koedshuis- het vriendelijke verzoek om, vooral bij het op- en afgaan van de trap, wat rustiger /stiller te zijn. Klanten van de salon hebben zich gestoord aan gestommel en stemmen. Zij ervaren dus geluidsoverlast. Het gaat vooral om de maandag- en donderdagochtenden en de zaterdagen. Ook is het verzoek om voortaan geen fietsen te plaatsen onder de overkapping van de salon.
Op 26 augustus zijn we ons nieuw seizoen gestart met een Uitwisselingstoernooi bij onze vrienden van Nootwheer uit Purmerend. Het was als vanouds weer een geweldig leuke en sportieve happening. Jammer was het dat de deelname met 11 personen van onze kant aan de matige kant was.
Op 11 juni hebben we deelgenomen aan de Rabo sponsortocht. We hadden voldoende deelnemers om de welkome en maximale Rabo ondersteuning van € 250 te mogen ontvangen.
Helaas zijn we dit jaar uitgeloot voor deelname aan de Deen actie.
Agenda (noteren s.v.p):
-De eerste training voor de senioren is op maandag 29 augustus.
-9 sept, Jose Molenaar bokaal.
-23 december, Kaas/worst toernooi.
-? apr. 2017, Algemene ledenvergadering met aansluitend toernooi


Haast geboden
Materiaal bestellen bij:
Tafeltennisshop Michel de Boer
Tot 4 sept. geldt 20% korting op alle rubbers en frames bij TTsport.nl
Bestellingen kan je doorgeven aan Paul Molenaar ttwf@quicknet.nl of 06-46552484, voor zondag 4 sept 18:00 uur.
Kijk op de site van onze sponsor: www.ttsport.nl
Zelf bestellen kan ook, voer dan de kortingscode in zoals vermeld op de website.

 

 

 

Oudere nieuwsitems vindt u in ons Archief

 

 

Naar startpagina