Tafeltennisvereniging  TTsport/A-Merk
Home  Wie zijn wij  Vereniging  Senioren  Jeugd  Archief


Nieuwsbrief Redacteur: Hein Lelieveld

Prettige Feestdagen en een Voorspoedig, Sportief en Gezond 2024 toegewenst door jullie bestuur Hein, Bouke, Frank, Rene en Willem.
En..... Arnold, Kees en Willem we wensen jullie tevens een voorspoedig herstel toe en hopen jullie ook weer snel actief te zien bij de club.

In de vorige Nieuwsbrief werd gemeld dat onze vereniging door een dalend ledental en oplopende kosten van huur waaronder energie genoodzaakt is uit te kijken naar mogelijke oplossingen. Medegebruik van de speelzaal werd voorgesteld om de huurkosten te drukken.
Een en ander is daarna in een stroomversnelling gekomen. Twee verenigingen bleken geintresseerd te zijn om van onze speelzaal gebruik te maken. In een bespreking met een groot deel van onze leden werd ingestemd met een voorstel medegebruikers van de zaal te zoeken. De huurkosten konden daardoor worden gehalveerd. De keuze voor medegebruik was noodzakelijk om behoud van onze vereniging voor meerdeee jaren te garanderen. Onze verlies- en winstrekening is door dit besluit niet langer negatief.
De switch is rond 1 maart van dit jaar gerealiseerd. Een scoutinggroep voor de jeugd en een dansgroep maken nu ook gebruik van de zaal. Na onderling overleg en de nodige beheersafspraken zijn enkele aanpassingen uitgevoerd. Er waren in het begin wat aanloopproblemen. Inmiddels functioneert een en ander naar tevredenheid.

Het dalend ledenaantal bij de senioren en de jeugd heeft er toe geleid dat de club niet meer meespeelt in de NTTB competitie. Hierdoor is de 60 plus groep binnen de vereniging inmiddels de constante factor maar springlevende kern.
Voor een groep van ongeveer 10 jeugdleden is trainer Jurriaan Blom nog wekelijks actief.   
Bestuurlijk dromen we nog regelmatig van heropleving en uitbreidingsmogelijkheden voor de jeugd in onze sportzaal het Koethuis.   

Onze trainingsactiviteiten voor de jeugd in de Kreek hebben we in juli dit jaar beeindigd. TTsport/A-Merk is in sporthal de Kreek met wisselend succes 10 jaar actief geweest. Helaas is gebleken dat de interesse voor onze mooie sport bij de jeugd in de wijk Bangert/Oosterpolder niet groot genoeg is om onze inspanningen door te kunnen zetten

Willem Prins heeft op zijn 93e jaar afscheid van ons genomen. Zijn kwetsbare knieen beletten hem om nog verder te spelen.
Ons zeer sympathieke lid Hans Blauw is op 7 aug. 2023 plotseling overleden. Velen uit onze vereniging hebben hun medeleven betuigt bij zijn afscheid.
   
Op 26 okt 2023 heeft onze vereniging met een feestelijke speelochtend plus aansluitend een voortreffelijke lunch het 50 jarig bestaan gevierd voor de eigen leden.
De speelochtend werd geleid door Paul en Jose Molenaar. Zij hadden diverse spelvarianten bedacht die uitgevoerd moesten worden op heel creatief opgestelde tafels. Op de jubileum ochtend hebben we Wim Prins en oud penningmeesters Sjaak Deen en Albert Pauw gezond en wel mogen verwelkomen als onze zeer gewaardeerde gasten. Dank aan allen die aan de geslaagde organsatie van deze mooie activiteit hebben bijgedragen.

















  
Facebook Instagram