ARCHIEF

Nieuwsbrief 22 <> 20-12-2007

Terug

Senioren

 


 • Op de drempel van het nieuwe jaar is het goed even terug, maar bovenal vooruit te blikken.
  De jeugdopleiding begint duidelijk haar vruchten af te werpen, dat is een positieve ontwikkeling.De deelname aan de 50+ activiteit op de donderdagochtend neemt gestaag toe, zodanig dat met ingang van het nieuwe jaar de maandagochtend wordt toegevoegd.
  Het speerpunt ledenbehoud en -werving krijgt duidelijk vorm. Het ledental is in één jaar toegenomen met circa 30%. Achterover leunen is er niet bij. Met een gezamenlijke inspanning moet het mogelijk zijn in het nieuwe jaar een verdere kwaliteitsslag te maken.
  Hierbij maak ik van de gelegenheid gebruik alle vrijwilligers te danken voor hun inzet, zonder deze steun zou de vereniging niet kunnen functioneren.
  Namens het bestuur wens ik jullie fijne feestdagen en een sportief- maar vooral gezond 2008.
  Gerard Masselink voorzitter A-Merk

 • Oud.....in najaarscompetitie ronde 2007...
  Het eerste seniorenteam promoveerde naar de 4e klasse. Proficiat. Er waren in het eerste team 12 invalbeurten nodig om telkens met drie personen te kunnen starten. Dat was lastig maar de moeite is beloond. Mooie en spannende wedstrijden hebben we allemaal weer gezien en beleefd in al onze 7 teams. Het tweede en derde team handhaafde zich wel met enige moeite in hun klasse. Het vierde en het vijfde team speelden goed maar moesten er ook hard aan werken om veilig te zijn. In het zesde team draaiden de twee jongelingen Tijmen en Jilmer prima mee. Tijmen wist zelfs een buitengewoon hoog winstpercentage te halen. In het zevende team werden Ron, Hans en Good old Joop dit jaar vergezeld door nieuwkomer Gerard de Bruyn. Laats- genoemde heeft de smaak te pakken.
  ....en Nieuw in 2008
  In de week van 21 jan. 2008 starten we weer met de voorjaarscompetitie. Het was puzzelen om tot een goede teamsamenstelling te komen. Zie website.
  In het eerste team zal Hans-David Heldring, Paul Molenaar en Huub Koen helpen de veroverde plaats in de vierde klas vast te houden. Team twee en drie zijn omgewisseld en zullen alle zeilen bij moeten zetten om hun plaats in de vijfde klasse vast te houden. Team 4 en vijf gaan lekker meedraaien in hun klasse. Team 6 zal met nieuwkomer Bouke Pitstra weer veel ervaring opbouwen.
  Veel spelplezier en mooie resultaten toegewenst.
 • Hoekandatnou?
  Vanuit de afdeling ontvingen we helaas weer enkele geldboetes vanwege door ons onvoldoende en/of foutief ingevulde wedstrijdformulieren. Dit is echt onnodig. Dus onze penningmeester verhaalt deze boetes op de betreffende persoon of teams.
  Volgend seizoen houden we boetevrij. Afgesproken?!
 • Open dag op 25 november 2007
  De Commissie PR heeft er voor gezorgd dat de Open Dag prima is geslaagd. De hele zondag was er een gezellige aanloop. Ook vanuit de gemeente bestuurders was er interesse. Op de zaterdag ervoor was er een groep van ca 10 personen die de sportzaal in enkele uren van stof en andere ongerechtigheid ontdeed. Vele handen maken licht werk! Allen hartelijk dank.
  A-Merk heeft door deze activiteiten veel positieve PR in de media gekregen en.... enkele nieuwe leden.
 • Vanuit het bestuur
  Het belangrijkste agendapunt van de extra leden-vergadering van 5 nov. was het voorstel t.a.v de contributie 2008. Vanwege gemeentelijke herindeling en de eruit voortvloeiende geharmoniseerde subsidie voorwaarden zijn we genoodzaakt ons contributie systeem en de hoogte enigszins aan te passen. Het voorstel was ook om de loten voor de Grote Clubactie voortaan gelijktijdig met de nota voor de contributiebetaling (telkens in januari) af te rekenen Na enige discussie zijn deze voorstellen aangenomen.
 • Grote Clubactie
  Dit jaar was er ruim negenhonderd Euro opbrengst voor onze club A-Merk.
  Prachtig en allen wederom bedankt voor de medewerking.
  Vooral de jeugd heeft weer heel veel loten verkocht.
 • Wisten jullie dat...
  -Ons gewaardeerd lid Job van der Teems recent om gezondheidsredenen zijn plaats in de onderhouds-commissie heeft moeten opzeggen. Herman Pelk is nu de enige in deze duo-cie. Wie kan/wil de plaats van Job innemen?
  -Dat stof en pluisbollen hardnekkig zijn en steeds weer terug keren. Pak dus ook zelf eens de zuiger of veger om deze te verwijderen.
  -Dat A-Merk zich meer en meer wil manifesteren als een vereniging waar strijd en sportiviteit altijd hand in hand gaan. Schreeuwen, verwensingen uiten of vloeken horen hier duidelijk niet bij. Teamaanvoerders geven het goede voorbeeld. Spreek elkaar er ook altijd op aan.
 • Waarde en normen
  Heb respect voor de tegenstander, maar bewonder hem niet.
  Uit "Pauls Grote Adviezenboek Tafeltenniswijsheden"
  Paul Molenaar, Trainer A-Merk


 

 

 

 

Naar startpagina