ARCHIEF

Nieuwsbrief 20 <> 28-6-2007

Terug

Senioren

 

Afdeling senioren Nieuwsbrief nummer 20 van 28 juni 2007 

Voorzitter: gerard.masselink@planet.nl Sportzaal/kantine: 06-23635114 Redacteur: hein@leliveld.orgCompetitie najaar 2007 
We gaan het komende seizoen met zeven!!!! teams de competitie in. Drie teams in de vijfde klasse drie in de zesde en 1 in de zevende klasse. We hopen dat alle teams zich minimaal weer zullen handhaven in de klasse waarin ze uitkomen. Voor de klasse Indeling is er nog enig voorbehoud.
Welkom en veel succes aan de uit de juniorenafdeling afkomstige spelers Tijmen Kluit, Jilmer Goosen, Hans David Heldring en ervaringsdeskundige Mirella Molenaar. 
We kijken natuurlijk alle met veel interesse uit naar ons vlaggenschip, het eerste team, dat op een ongelukkige wijze helaas is gedegradeerd in het vorige seizoen. Het zou mooi zijn als het eerst team aan het einde van de rit afscheid neemt van de vijfde klasse en voor ons weer echt zichtbaar voorop vaart in de vierde klasse. 
Hopelijk gaan we weer genieten van vele mooie wedstrijden en boeken we daarbij ook goede resultaten. 

Nationale Sportpas 
De Sportpas zal de stamkaart gaan vervangen als identificatiebewijs. Het is de bedoeling dat deze sportpas in de zomermaanden bij iedereen in de bus rolt. De Sportpas geldt als lidmaatschapskaart van de NTTB. Als speler moet je de pas kunnen tonen tijdens wedstrijden en toernooien De oude Sportpas is vanaf 1 juli 2007 niet meer geldig.
De Sportpas geeft ook korting op aanschaf van allerlei zaken bij o.a. total, Perry Sport. Om daarvan gebruik te kunnen maken moet de pas worden geactiveerd via de website www.nationalesportpas.nl. Als je de oude Sportpas al hebt geactiveerd hoef je dat niet nog eens te doen. 

Houdt nooduitgang vrij
Mede namens de accommodatie eigenaar Koedooder doen we een oproep om de entree bij de deur in de gang op de begane grond vrij te houden. Dus geen fietsen of andere dingen daar plaatsen want die belemmeren daar de nooduitgang. 

We hebben nu een prachtige flijer beschikbaar 
De Commissie PR. levert uitstekend werk. Zo is mede door de creatieve talenten van Ron Verbrugge een prachtige flijer gemaakt. De folder is inmiddels op ruime schaal verspreid in de nieuwe wijk Bangert-Oosterpolder. 

Afsluiting van het seizoen was voltreffer
Mede dank zij de voortreffelijke organisatie vanuit team 4 is de seizoensafsluiting op 1 juni heel goed geslaagd. Bij de Nadorst hebben we onder het genot van lekkere hapjes en drankjes, Oud Hollandse spelen gespeeld. Aan de finish bleek dat Raymond van Berkel hiervoor het gewiekst cq hiervoor de meeste talenten bezat want hij vergaarde het hoogst aantal punten.
Goed gedaan Raymond en natuurlijk dank van ons allen aan het organiserende team 4. 

Vanuit de bestuurvergadering van 31 mei
Besloten is om de trainingsmogelijkheden voor junioren en senioren te vegroten. Paul Molenaar gaat een assistent trainer zoeken. We kunnen hierdoor meer trainings-mogelijkheden aanbieden tevens wordt de kwetsbaarheid (bijvoorbeeld trainingsuitval bij ziekte) er door verminderd. Hopelijk zal een en ander ook menig seniorlid inspireren om het niveau van het spel door training te verhogen.
Door de komst van Pieter Schaper in het bestuur is het bestuur na lange tijd weer voltallig. Pieter zal de functie van secretaris gaan vervullen. Die functie werd tot heden werd waargenomen door Hein Leliveld.

Grote Clubactie 
Mede vanwege gemeentelijke ondersteuning voor onze vereniging moeten we als vereniging jaarlijks kunnen aantonen dat we zelf ook actief zijn in het werven van fondsen enz.
De Grote Clubactie is daartoe uitstekend geschikt. Daarom graag weer een oproep aan een ieder hier weer aan mee te doen. Omdat deze actie elk jaar in onze vereniging uitstekend loopt is er veel vertrouwen dat het ook dit jaar succesvol zal zijn. Binnenkort wordt u hierover nader ge´nformeerd. 

Bouke, super
Sponsoren zijn voor onze club erg belangrijk. Hoe meer we er kunnen interesseren hoe beter. De club vaart er wel bij. Zo vloeide er 100 euro in kas omdat ons gewaardeerd donderdagochtend lid Bouke Pitstra bij bouwbedrijf BBN voor A-Merk 10% premie ontving op zijn aankoopbon. 
A-Merkleden die daar aankopen doen kunnen vragen om een kopiebon, met daarop vermeld onze deelnamecode "AMERKHOORN". Als je de kopiebon inlevert bij onze penningmeester stort BBN 10% van het aankoopbedrag in onze clubkas. Wie volgt?

Erin blijven geloven
Uit "Pauls Grote Adviezenboek Tafeltenniswijsheden" 
Tafeltennis is de moeilijkst aan te leren sport ter wereld. 
Dit wordt mede veroorzaakt door de mentale druk waar je mee om moet leren gaan. Als je driemaal achtereen een bal hebt gemist met je sterkste slag dan gebeurt er iets met je. Iedereen die tafeltennist kent dit gevoel. 
Mijn tekenleraar zei vroeger dan altijd: Uitgummen en opnieuw beginnen!! 
Paul Molenaar, Trainer A-Merk 

Agenda 
-25 juni laatste speelavond vanwege zomerstop. De recreanten gaan gewoon door op de donderdagochtend. 
-27 augustus zaal weer open. 
- 1 september Rabo Sponsorfietstocht. Opgave bij Huub per mail: huubkoen@zonnet.nl 
Deze keer halen we natuurlijk wel de 20 deelnemers! 
-7 september Uitwisseling met Nootwheer bij A-Merk.

Goede zomervakantie toegewenst en..... 
tot Nieuwsbrief nummer 21 Kijk regelmatig op onze website www.amerk.tk (of www.nttb.nl/a-merk) voor meer nieuws 

 

 

 

Naar startpagina