ARCHIEF

Nieuwsbrief 19 <> 30-4-2007

Terug

Senioren

 

Afdeling senioren Nieuwsbrief nummer 19 van 30 april 2007
Lang leve onze K.........club A-Merk

Voorzitter: gerard.masselink@tref.nl Sportzaal/kantine: 06-23635114 Redacteur: hein@leliveld.org

 

Competitie voorjaar 2007
Het zit er weer op. Een volle competitieronde met prachtige wedstrijden, hoogte en dieptepunten. Alle onze 6 seniorenteams presteerden goed. Het eerste team had echter de pech dat Ben Loo halverwege de competitie verstek moest laten gaan door ziekte. Vanaf dat moment was het schipperen en het team en kon zelfs enkele malen noodgedwongen maar 2 spelers opstellen. Zeer waarschijnlijk is dat de reden dat dit team in de volgende ronde weer in de vijfde klasse moet uitkomen. Team 2 en 3 wisten zich mooi te handhaven. Dit is vooral een knappe prestatie van team 3 omdat die als promovendus in deze klasse startte. Team 4, 5 en 6 presteerden goed en draaide met de besten mee. Team 5 speelde in een sterke poule en had het als nieuwkomer in de zesde klasse het moeilijkst.
Er waren deze ronde helaas toch weer enkele geldboetes vanuit de bond die terug te voeren waren op onoplettenheid. Foute bondsnummers of wedstrijd-nummers opschrijven is echt niet nodig zeker als het daarvoor al vele malen goed is gebeurd.
In de najaarscompetitie zullen we hopelijk weer met 6 teams kunnen uitkomen. Het ziet er naar uit dat de teamsamenstelling weinig hoeft te veranderen. Als er toch wensen of problemen zijn aangaande de team-samenstelling geef die dan door voor 1 juni 2007 aan Hein Leliveld.

Seniorenkampioenschap en Niek Imming bokaal
Op 2 maart en op 1 april waren er spannende wedstrijden die beiden winnend werden afgesloten door Paul Molenaar met als nummer 2 Huub Koen. De jeugd manifesteerde zich duidelijk bij de Niek Imming bokaal. Dries de Jager (3) en Hans Jacobs Heldring(4) rammelden aan de hoofdpoort maar mochten toch niet als eersten naar binnen. Opmerkelijk was de duidelijke overwinning van Hein Leliveld op zijn aartsrivaal Huub Koen. Het is waarschijnlijk dat hiermee de ommekeer in de lange overwinningenreeks van Huub op Hein is ingetreden!
Voor details zie onze website.

Clinic van Paul
De door Paul Molenaar georganiseerde clinic werd door een aantal enthousiaste mensen gevolgd. Het leverde de donderdagochtend recreantengroep een paar nieuwe vaste deelnemers op. Zeker voor herhaling vatbaar.

De Algemene Ledenvergadering van 23 april
Helaas was de opkomst voor deze vergadering heel matig.
Het bestuur presenteerde mooie overzichten van de afdelingen jeugd en senioren. In 2006 zijn heel wat investeringen gedaan (o.a vloer en schoonmaak) toch werd het jaar afgesloten met een positief financieel resultaat. Dan was er het aftreden van Sjaak Deen als penningmeester en zijn verdiende benoeming als Lid van Verdienste. Albert Pauw heeft het werk van Sjaak zeer bekwaam en voortvarend opgepakt. Het bestuur is vanaf 23 april dus weer voltallig met de benoeming van Pieter Schaper.

Van de penningmeester
Een oproep aan diegenen die bardiensten verzorgen. Graag de consumpties duidelijk opschrijven op de daarvoor bestemde formulieren. Ook als er is afgerekend dat dan duidelijk aangeven op het formulier. Soms is niet zichtbaar of er wel is betaald. Dat geeft nodeloos nawerk.
Helaas moest een aantal leden meerdere malen worden herinnerd aan het betalen van hun contributie voor 2007. Dat is voor iedereen lastig en zou toch eigenlijk niet moeten voorkomen in een vereniging die wordt gedragen door enthousiaste en ondersteunende leden.

Afsluiting van het seizoen op 1 juni 2007
Team 4 heeft een prachtige avond voor ons in petto. Schrijf je ervoor in op de lijst die op de bar ligt.

Oefening baart kunst
Uit "Pauls Grote Adviezenboek Tafeltenniswijsheden"
De beste tijd om techniek te trainen is op het moment dat er geen wedstrijden zijn.
NU DUS!!!
Techniek trainen is veel meer dan alleen maar ''potjes spelen'' .
Train eens een uurtje met als doel meer batsnelheid te maken in het raakmoment van de bal.
Je krijgt dan meer effect, meer balsnelheid, dus grotere problemen voor je tegenstander.
Pak eens een doos met ballen en ga eens je service verbeteren!
Vraag mij eens om een persoonlijke meerballentraining te verzorgen.
Train eens op het zijwaarts bewegen, in een simpele oefening, zodat je beter voor de bal staat in wedstrijden.
Train omdat het leuk is om jezelf te verbeteren!!

Paul Molenaar, Trainer A-Merk

Agenda
- 1 juni mei feestelijke afsluiting van het seizoen in de Nadorst.
-25 juni laatste speelavond vanwege zomerstop.
-27 augustus zaal weer open.
- 1 september Rabo Sponsorfietstocht. Opgave bij Huub.

Tot Nieuwsbrief nummer 20

 

Kijk regelmatig op onze website www.amerk.tk (of www.nttb.nl/a-merk) voor meer nieuws
 

 

 

 

Naar startpagina