ARCHIEF

Nieuwsbrief 16 <> 27-8-2006

Terug

Senioren

 

Afdeling senioren Nieuwsbrief nummer 16 van 27 augustus 2006 

Voorzitter: Gerard.masselink@tref.nl Sportzaal/kantine: 06-23635114 Redacteur:hein@leliveld.org
Vloer is weer TOP én dat willen alle A-Merkers zo houden! 
In juli is de tafeltennisvloer geheel gerenoveerd. Hij is weer in topconditie en ziet er geweldig mooi uit.
Dat willen we allen natuurlijk graag zo houden. Daarom nog eens een herinnering om alleen met goede sportschoenen op deze vloer te spelen. Het komt voor dat er spelers binnenkomen die hun sportschoenen al aan hebben. De ervaring leert dat in de zolen van die schoenen vaak kleine steentjes zitten die de vloer ernstig kunnen beschadigen als met die schoenen wordt gespeeld.
Tevens wordt verzocht om indien men een tafel in zijn geheel wil verplaatsen dit tenminste met 4 personen tegelijk te doen. Dus nooit gaan schuiven met de tafel anders wordt de de vloer ernstig beschadigd. We willen de de vloer in topconditie houden maar we moeten dit ook tonen naar de verhuurder. Indien A-Merk nalatig is zal het toekomstig onderhoud voor eigen rekening komen. 

Competitie najaar 2006
na een voor iedereen hopelijk goed vakantie starten we in de week van 11 september (eindelijk) de competitie weer. De prognoses voor het verloop zijn al gegeven in Nieuwsbrief nummer 15. Rest mij dus alleen nog om iedereen prettige en spannende wedstrijden toe te wensen.
De teamindeling is te vinden onder de button Links vervolgens afdeling HNRN aanklikken. 

We willen meer 50 plus en recreanten 
Meer geïnteresseerden zijn nog steeds erg welkom. Zegt het voort ook bij oud leden, buren kennissen enz. 

Zaterdag 2 september 2006, Fiets sponsortocht van de RABO bank 
Uit ervaring weten we dat de deelnemers aan deze tocht elk jaar weer buitengewoon enthousiast zijn. Hopelijk is 
het kassa voor A-Merk want 20 personen zullen we toch wel moeten kunnen aanmelden uit onze mooie vereniging. Buren, familieleden, vrienden en kennissen mogen ook gewoon meedoen. Dus vraag ze.... 

Enkele wijzigingen t.o.v. afgelopen jaren.
- de door ons te ontvangen bijdrage per deelnemer is verhoogd tot € 10,-. Totaal te verdienen dus € 200,- voor de club.
- er zijn twee routes; één rondom Medemblik, één rondom Hoorn, beiden ongeveer 30 km.
- er kan individueel of groepsgewijs gestart worden.

Huub Koen coördineert een en ander voor A-Merk. 
De oproep is dus om allen mee te doen en je graag op tijd aan te melden bij Huub. Vanaf 9.45 uur zal Huub de A-Merkers ontvangen bij de Rabobank aan de Nieuwe Steen in Hoorn 

De Grote Clubactie begint weer
Vanwege gemeentelijke ondersteuning voor onze vereniging moeten we als vereniging jaarlijks aantonen dat we zelf ook actief zijn in het werven van fondsen enz.
De Grote Clubactie is daartoe uitstekend geschikt. Daarom graag weer een oproep aan een ieder hier weer aan mee te doen. Omdat deze actie elk jaar in onze vereniging uitstekend loopt is er veel vertrouwen dat het ook dit jaar succesvol zal zijn.
Ook op onze website staat nog meer informatie over de actie. Klik op OVERIGE > CLUBACTIE.
De verkooppakketten voor de jeugd worden al rond 30 aug. bezorgd, ruim 1 week voor de officiële start van de voorverkoop. 

Hoe maken we onze club nog sterker c.q. krijgen we meer leden?
Dit was een oproep in Nieuwsbrief nummer. Voorstellen of ideeën hierover zijn nog steeds erg welkom. Geef ze door aan het bestuur. In de najaarsvergadering presenteert het bestuur een plan van aanpak.

Uitwisseling met Nootwheer uit Purmerend.
Op 8 september organiseren we een gezellige en sportieve uitwisseling met tafeltennisvereniging Nootwheer. We hopen dat zich veel seniorleden van A-Merk voor deelname bij deze eerste uitwisselings (uit) wedstrijd zullen melden. 
Op de bar ligt een inschrijvingslijst. 

Nieuw sponsorbord?
Is er binnen je netwerk iemand geïnteresseerd meldt dit dan aan het bestuur. 

Deen Sponsoractie
Dit jaar is A-Merk jammer genoeg niet uitgekozen voor deelname aan deze actie. Het verzoek aan de leden is de muntjes te bewaren, hopelijk wordt onze vereniging volgend jaar wel geselecteerd, we maken dan een vliegende start.

Agenda 
28 augustus, zaal weer open. 
2 september, Rabo fietstocht. Meld je aan bij Huub.
8 september, Uitwisseling met onze nieuwe uitwisselings-partner Nootwheer in Purmerend. 


Tot Nieuwsbrief nummer 17 


 

 

 

 

Naar startpagina