ARCHIEF

Nieuwsbrief 12 <> 21-12-2005

Terug

Senioren

 

Beste (sport) vrienden. 
Op de drempel van het nieuwe jaar is het goed even terug- en vooruit te blikken. 
In financiŽle zin is A-Merk een gezonde vereniging; de jeugdopleiding begint haar vruchten af te werpen, bij deelname aan externe toernooien worden regelmatig goede resultaten geboekt. In de recent vastgestelde begroting 2006 zijn middelen vrijgemaakt om meer aandacht te besteden aan kadervorming. 
Voor de samenleving is gezond ouder worden belangrijk, de deelname aan de opvang voor personen in de leeftijd 50+ op de donderdagochtend neemt gestaag toe.
De communicatie is duidelijk verbeterd, regelmatig worden de leden over actuele zaken geÔnformeerd door middel van de digitale nieuwsbrief.
De komende periode zal met name de nadruk komen te liggen op de speerpunten ledenbehoud, ledenwerving "op weg naar de 90", onderhoud- en netheid accommodatie, promotie en sponsoring.
Achterover leunen is er dus niet bij, met een gezamenlijke inspanning moeten de voorgenomen plannen lukken.
Namens het bestuur wens ik jullie prettige kerstdagen, een sportief- doch bovenal gezond 2006. Gerard Masselink.

Competitie oud en nieuw. 
De najaarscompetitie 2005 zit erop. We hebben weer volop genoten ondanks dat er twee degradanten zijn te melden namelijk het eerste en tweede team. Dat lag in de lijn der verwachting. Het derde daarentegen wist de kampioensvlag te hijsen. Het vierde en vijfde team haalden veel punten en presteerden dus gewoon goed.
Het voorjaar seizoen 2006 begint in de week van 23 jan. Door enkele wisselingen in de teams is het een heel gepuzzel geweest om 5 senioren teams te bemannen. Door het bijspringen van Ben Loo, Paul Molenaar en de invalmogelijkheid van Mirella is het gelukt. Kijk op onze website voor de teamindeling. En de voorspellingen? 
Team 1 gaat zeker met de top meedraaien. Team 2 handhaaft zich in de hogere klasse. Team 3 en 4 en 5 gaan goed meedoen waarbij team 3 misschien voor een verrassing zal zorgen. 

Ledenwerving. 
Het bestuur heeft de maand januari 2006 als actiemaand uitgeroepen, een wervende tekst wordt geplaatst in bladen. Een bestaand lid van A-Merk die in het eerste kwartaal 2006 een nieuw lid aanbrengt voor een lidmaatschapsperiode van minimaal 1 jaar ontvangt eenmalig een korting van 5% op de jaarcontributie (exclusief toeslag voor competitie). Eenieder die zich in de periode januari tot en met maart 2006 schriftelijk aanmeldt als nieuw lid voor een periode van minimaal 1 jaar ontvangt gratis een aanvangsbatje.

Poloshirts. 
Er zijn nieuwe poloshirts in diverse maten gekocht. De achterzijde is bedrukt met het logo van de sponsor Van Overbeek. Het shirt is te verkrijgen via een van de bestuursleden tegen betaling van Ä 16,00. In de sponsorovereenkomst heeft het bestuur zich verplicht dat tijdens de competitie-,bekerwedstrijden en overige officiŽle toernooien de leden van de vereniging zich presenteren in de wedstrijd kleding voorzien van het logo van de sponsor. Hierbij een oproep aan allen zich aan deze afspraak te houden.

Rookverbod in de tafeltennishal. 
Conform artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement mag uitsluitend worden gerookt in de daarvoor aangewezen ruimte. Deze bepaling is ook van kracht na afloop van de competitiewedstrijden en of trainingen.

Hoeveelheid tafeltennisballen tijdens de training. 
Het valt op dat de laatste tijd tijdens de training relatief veel ballen "sneuvelen". De belangrijkste oorzaak daarvan is dat er met teveel ballen op een tafel wordt gespeeld. Hierbij het verzoek het spelen te beperken met maximaal 2 ballen per tafel.

Deen doet het heel goed. 
Met een injectie van Ä 607 in onze kas zijn we weer erg blij. Een prachtig resultaat. Dank aan het concern Deen en natuurlijk ook aan allen die hieraan hebben meegewerkt. 

De Grote Clubactie. 
Ook hier dank voor jullie medewerking. De clubkas heeft ook door deze actie een welkome injectie gekregen.

Algemene Ledenvergadering A-Merk. 
Op 21 november 2005 was onze algemene leden vergadering met een redelijke opkomst. Helaas waren er ook een aantal leden niet. De meesten zonder afbericht. Zelfs een heel team ontbrak zonder afmelding. Het bestuur trekt er hard aan en stelt het op prijs als de leden betrokkenheid tonen. Henk Zwolle zal zijn toegezegde tijdelijke ondersteuning aan het bestuurswerk stoppen. Het is helaas nog niet gelukt een nieuw bestuurslid te vinden. Hein Leliveld zal daarom de werkzaamheden van het secretariaat erbij nemen.

Clean House. 
In het kader een propere en nette sportzaal is er een grote schoonmaak gehouden Vooral het plafond en de plafondbalken waren hier aan toe. En natuurlijk houden we onze accommodatie met zijn allen weer zo schoon als mogelijk is.

Agenda. 
22 januari, afdelingskampioenschappen. 
27 januari, start competitie senioren.

Veel Spelplezier en tot Nieuwsbrief nummer 13 

 

 

 

 

Naar startpagina