ARCHIEF

Nieuwsbrief 3 - 11 juli 2004

Terug

Senioren

 

Prima respons op de enquête.
Ruim 20 van de 30 leden hebben de enquête ingevuld teruggestuurd. Bedankt daarvoor. De ontvangen opmerkingen en voorstellen worden dankbaar meegenomen in het op te stellen beleidsplan. Er wordt door het bestuur nu hard gewerkt om ons A-Merk Beleidsplan in het najaar van 2004 voor te leggen aan de leden.

Wat waren zoal de antwoorden in de enquête?
Sfeer A-Merk: tevreden tot zeer tevreden.
Prestatiegerichtheid: Tevreden.
Accommodatie: Tevreden.
Mogelijkheid tot spelen: Tevreden.
Training: Tevreden, enkelen willen hier meer aandacht voor.
De bar: Over het algemeen tevreden, enkelen hebben interessante voorstellen tot verbetering.
Bestuur: Overwegend tevreden, enkelen matig tevreden tot zelfs ontevreden vanwege te weinig daadkracht en communicatie.
Beschrijf A-Merk in het kort. Veel antwoorden met positieve kwalificaties als gezellig, open, prettig maar ook kneuterig, ingeslapen en anoniem.
Meer of minder prestatiegerichtheid? Door vier personen werd aangegeven dat zij prestatie meer leidend willen zien binnen A-Merk.
Wat zou je anders willen. Hier zijn heel wat goede voorstellen gedaan die in het beleidsplan en in het daaraan gekoppeld actieplan terugkomen. De strekking van de voorstellen is: meer betrokkenheid, slagvaardiger zijn, meer activiteiten.
Belangstelling voor vrijwilligerswerk. Meestal is geantwoord hier geen tijd voor te hebben. Toch hebben enkelen laten blijken hier wat voor te voelen.
Hoe het aantal seniorleden te verhogen? Hierop zijn ook veel voorstellen ontvangen. De strekking ervan was: meer publiciteit en betere communicatie, meer aandacht voor behoud van leden en aandacht voor doorstroming van juniorleden naar senioren.
Deze punten zullen uitgebreid in het beleidsplan terugkomen.
Welke opmerkingen nog te maken?
Veel verschillende opmerkingen variërend van ga zo door het gaat prima zo tot wordt niet te groot, stap af van vastgeroest stramien, steek meer je nek uit, benut de prima faciliteiten meer.

Van de bestuurstafel 10 juni en 8 juli
De Grote Club Actie komt er weer aan!
Met jullie medewerking zorgt deze actie telkens voor een financiële injectie in onze vereniging. We hopen dus ook dit jaar weer op medewerking te kunnen rekenen. Lees er alles over op onze website (ga naar Overig > Clubactie).
De eerste versie van een beleidsplan is doorgenomen. De diverse opmerkingen en voorstellen uit de enquête zijn er al zo veel mogelijk in verwerkt.

Bowling avond in Medemblik wederom een succes
Ongedwongen en gezellig en heel wat partners waren er op 4 juni op deze traditionele afsluiting van het seizoen.
Ook dit jaar was er een bowling onder leiding van Marga. Spannend was het! Met één punt (is 1 kegel) verschil bleef Hein Leliveld nipt Leon Vrijland voor. Ton Schoenmaker werd nummer drie. Zowel Leon als Ton gingen op deze avond steeds beter spelen. Dus als het nog wat langer had geduurd dan…..

Noteer s.v.p. 3 september 2004. Uitwisseling met onze uitwisselingspartner Spinmill in Aarlanderveen.
Alle seniorleden kunnen meedoen dus ook de recreanten.

Start nieuw seizoen
Het nieuwe seizoen start op 23 augustus.
De start van de kompetitie is in de week van 13 tot 18 september.
We hebben vijf teams in de competitie. Bijna was het gelukt om met zes teams van start te gaan. Uiteindelijk bleek dit toch nog niet mogelijk. Er zijn daarvoor minstens nog twee extra competitiespelende senioren voor nodig.

Rabo fietstocht (herhaalde melding)
Op zaterdag 4 september is er weer een Rabo-fietstocht. De afstand is 38 kilometer. Voor elke deelnemer vanuit A-Merk ontvangt onze vereniging € 9. Dat bedrag kunnen we heel goed gebruiken. We hopen op een zo groot mogelijke deelname. Geef je s.v.p. op bij Huub Koen of Sjaak Deen.

Allen een Prettige Vakantie Toegewenst!

 

 

 

 

 

Naar startpagina