ARCHIEF

Nieuwsbrief 1 - 28 april 2004

Terug

Senioren

 

Eerste digitale Nieuwsbrief
In de algemene ledenvergadering van 5 april 2004 is positief gereageerd op het voorstel om de communicatie naar de seniorleden uit te bouwen door het starten van een digitale Nieuwsbrief. Voor de juniorleden bestaat iets dergelijks al.
De digitale Nieuwsbrief vervangt de andere communicatie-vormen niet maar is eraan ondersteunend. Geprobeerd wordt de Nieuwsbrief steeds klein en compact te houden, bij voorkeur niet groter dan één A-4.
De brief wordt digitaal onder de seniorleden en andere geïnteresseerden verspreid. Er komt een exemplaar op het prikbord te hangen en er liggen voor diegenen die niet over een e-mail adres beschikken enkele exemplaren op de bar.
Hierbij treft u het eerste exemplaar van de Nieuwsbrief aan.
Het bestuur wenst u veel leesplezier toe.

Leden in de bloemetjes gezet
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn vijf leden in het zonnetje gezet. Marga van der Peet had weer fraaie boeketten in de aanbieding. De gelukkigen waren Paul Molenaar, Job van der Teems, John Buijsman, Ron Verbrugge en Herman Pelk. Herman Pelk kreeg tevens een cadeaubon voor de vele jaren dat hij in het bestuur zat.
Verder kreeg ook Ben Loo een bloemetje. Hij is weliswaar geen lid meer, maar maakt zich in samenwerking met Paul uitermate verdienstelijk bij de jeugdtrainingen.
Allemaal nogmaals bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid bij onze club.

Voorjaarseizoen zit er op. A-Merk 2 kampioen
De competitie van het voorjaar 2004 is al weer ten einde. Alle vijf seniorenteams hebben naar behoren gescoord. Opvallend was het kampioenschap voor het team 2 (Rob Hiddinga, Hein Leliveld, Paul van Kleef en Rahul Bhan).
De sterke tweede seizoenshelft van team 2 en 5 zijn eveneens het vermelden waard.
Op de website van A-Merk kunt u alle detail resultaten terugzien. Ook is daarop een leuk overzicht te vinden van de percentages van alle senior- en juniorleden.
Vermeldenswaardig hierbij is dat ons lid Rahul Bhan het heeft gepresteerd om zijn 100% winstscore vast te houden.
Leuk is het ook om te kunnen melden dat we deze competitie boetevrij zijn gebleven. Alle formulieren zijn netjes ingevuld, gecontroleerd en op tijd verstuurd. Houden zo!
Clubkampioenschappen op vrijdag 7 mei
Vanaf 20.00 uur voor alle seniorleden.
Meld je aan als je dat nog niet gedaan hebt bij Hein
Leliveld of vul de aanmeldingslijst in op het prikbord. Bij dit kampioenschap wordt in poules van vergelijkbare sterktes gespeeld. Ook de deelname van niet competitiespelers wordt erg op prijs gesteld.
Enkele sterke juniorleden zullen deze avond ook de "degens" met de senioren kruisen.
Hopelijk krijgen we een grote opkomst op deze traditioneel spannende en altijd erg gezellige avond.

Gezelligheidtoernooi op 14 mei.
Alle seniorleden worden uitgenodigd om op dit toernooi mee te spelen.
Vanavond staan sfeer en gezelligheid centraal. Het gaat dus niet om de prestatie. Komt allen.

Afsluiting van het seizoen op 4 juni met een Bowlingavond.
Marga is aan het broeden hoe deze avond het beste is in te vullen. U hoort er spoedig meer over.

Groeiend aantal leden
De ledenlijst van april 2004 geeft aan dat we 32 seniorleden en 29 juniorleden hebben. Er zijn de laatste maanden zowel bij de junioren als de senioren nieuwe aanmeldingen geweest.
Nieuwe leden zijn en blijven zeer welkom.
Zegt het voort!

Ook op donderdagochtend tafeltennis.
Vanaf augustus 2004 gaan we starten met de mogelijkheid tot het spelen van tafeltennis voor 50 plussers op……. donderdagochtend.
Ervaringen van collegaverenigingen zijn heel positief voor een dergelijke activiteit. Deelname is ook mogelijk voor niet leden.
De volgende leden hebben hun interesse hiervoor al kenbaar gemaakt: John Buisman, Job van der Theems, Gerard Masselink, Hein Leliveld en Joop Mus.
Heb je ook belangstelling geef je naam dan door aan Hein Leliveld.

 

 

 

 

 

Naar startpagina