ARCHIEF

- het seizoen 2015/2016

Terug naar Archiefoverzicht

Prikbord | Jeugdzaken

 

Uit de nieuwsrubriek ::...

 

Nieuwsbrief Senioren - 7 mei 2016   (redactie: Hein Leliveld)

Ons zeer gewaardeerd lid Wim Jut overleed op 3 mei.
TTsport/A-Merk bezorgde een bloemstuk met daarbij het volgende gedicht.

Met de regelmaat van de klok gemeten
kwam Wim bij ons op de club.
Tussen het spelen door gezellig aan gezeten:
het leek soms wel op een tafeltennis-pub!
Jij was zo'n vertrouwd gezicht,
achter de tafel of langs de bar.
Ondanks jouw hoge leeftijd
was je nog een krasse knar.
Daarom schrokken wij van het bericht
van wat stappen minder
en nu helemáál uit zicht!
Maar jij blijft in onze herinnering,
is de boodschap van dit gedicht!
                              Piet Kroon
 
De voorjaarscompetitie 2016 is weer ten einde. Ons eerste team eindigde op een mooie tweede plaats in de tweede klas. Ons tweede team eindigde in de middenmoot. Ons derde team eindigde op een gedeelde eerste plaats met een uitzonderlijk hoog puntentotaal van 79. Echter door het minder aantal onderlinge behaalde games points loopt ons team helaas het kampioenschap en promotie mis. Ons vierde team deed in zijn poule goed mee. Geen enkele boete in deze ronde. Goed werk Willem.
Rens Molenaar en Frank Breg hebben in jan. 2016 de zaal keurig schoon gemaakt. Er werden door hen 53 achtergebleven balletjes op de plafondbalken gevonden.
De Gemeente Hoorn verraste ons met een bedrag van
€ 1500 als ondersteuning voor onze inspanningen die we verrichten in onze tafeltennis dependance de Kreek. We zijn daar nu 2 jaar actief. Elke dinsdagmiddag trainen daar inmiddels zo'n 15 kinderen.
Prangende vraag van Hein
Sommige goede tafeltennisspelers beweren dat het spel/de bal wordt vertraagd wanneer de speeltafel op een houten ondergrond staat i.p.v. stenen ondergrond. Ik merk daar zelf niets van en geloof het ook niet. Wat denk jij?
Paul Molenaar: In mijn opleiding heb ik les gehad van Bob Leise, een wiskundige, op universitair niveau, die tevens veel trainers heeft opgeleid. Een expert op dit gebied. Hij beweerde hetzelfde. Maar het is goed om het in twijfel te trekken. Ik zou het wel eens willen laten onderzoeken.
Twee theorieën van Guus Jamin:
-Op een stenen vloer zal de tafel onbeweeglijk blijven staan. Op een houten vloer zal 'ie ongetwijfeld bewegen met het springen en lopen van de spelers. Dat zou invloed kunnen hebben op de snelheid van de bal op het moment dat de bal een bewegende tafel raakt. Lijkt me toch onwaarschijnlijk want dan zou 'ie én sneller én langzamer moeten gaan.
-Op een houten vloer zal de snelheid van de bal makkelijker kunnen variëren, niet alleen langzamer, ook sneller. Wanneer je springt zal de tafel bewegen en veel luchtverplaatsing tot gevolg hebben; dat zou invloed op de snelheid van de bal kunnen hebben. Hoe dan ook; vanochtend één fabelachtige bal geslagen!
En wat te denken van deze theorie van Jurriaan B en mijzelf? De opwaartse armbeweging bij een smash van een speler veroorzaakt een neerwaartse druk op en naar de vloer waardoor de effectiviteit van de slag wordt verminderd. Dat geeft vertraging in de bal.
De voetballers van de West Friezen hebben in hun winterpauze bij ons een tafeltennistoernooi gespeeld. Ook bij het kleine balletje toonden zij veel balgevoel.
19 feb. speelden we onder wedstrijdleiding van Bouke het dubbelkampioenschap. Rens Vriend was de beste dubbelaar op deze uiterst gezellige speelavond.
Op 29 april speelden we om het clubkampioenschap 2016. Na een avond met veel sportieve hoogtepunten kon toernooi leider Bouke op de zijn bekende wijze Rens Molenaar als kampioen huldigen. Rens versloeg Tijmen Kluit in vijf spannende games. Zo ging het in 2015 exact zo. Er was een gezellige en zeer lange nazit!!
Op de alg. ledenvergadering van 29 april werd onder applaus het voorstel aangenomen om de Niek Imming bokaal om te dopen in de Jose Molenaar bokaal. Dit kan als een een grote waardering worden beschouwd voor het vele werk wat Jose voor onze vereniging -en dan vooral voor de jeugd- heeft verricht en nog steeds verricht. Een aantal uitgangspunten t.b.v. de nieuwe bokaal zijn opnieuw vastgesteld. De bokaal zal steeds in het teken staan van de jeugd.
Jurriaan Blom werd gekozen tot nieuw bestuurslid.
Bouke Pitstra werd herkozen. Voor interim voorzitter Hein Leliveld is nog geen opvolger gevonden. Hein zegde daarom toe zijn voorzitters rol, zo lang nodig, te blijven vervullen vanuit dezelfde positie.
Bij de 55+ groep valt het op dat de groep het gebruik van het aantal ballen sterk heeft beperkt. Er zijn nu nauwelijks nog ballen op de speelvloer te bekennen tijdens hun partijen. Dit mooie voorbeeld van zelfregulering beperkt het aantal kapotte ballen aanzienlijk.
Mooi is het dat het aantal jeugdleden de 30 benadert. Op onze dependance de Kreek waren onlangs zelfs 32 jonge spelertjes actief in een door ons georganiseerd toernooi. Heel goed werk van Paul Molenaar en zijn TT-school.
Verheugd zijn we dat ons sponsorcontract met TT/shop van Michel en Marska de Boer vanaf 1 jan. 2016 is verlengd voor 5 jaar. Op alle inkopen die we bij TT/shop doen geldt voortaan een kortingspercentage van 12 i.p.v. 10%.
Hou onze nieuwe tafels in topconditie. Dus ga er niet op slaan of zitten en…. ook geen schoenen erop om bijv. veters even vast te maken.
Agenda (noteren s.v.p):
-De laatste training voor de senioren is op maandag 27 juni.
-Op 16 mei is er geen training i.v.m 2e Pinksterdag.
-11 juni Rabo sponsortocht. Doe mee en steun onze kas daarmee!!!
-De eerste training is op maandag 29 augustus.
-Aug/sept, Jose Molenaar bokaal en uitwisseling met Nootwheer.
-? apr. 2017, Algemene ledenvergadering met aansluitend toernooi.

 

Rens Molenaar clubkampioen 2016  (gespeeld op 29 april 2016)
In een sidderende finale werd Tijmen Kluit na vijf games verslagen.
In 2015 werd de finale ook gespeeld door hen beiden. Toen kwam de beslissing ook pas in de…. vijfde.
Voor Rens is het derde clubkampioenstitel op rij.
Hein Leliveld

 

NIEUW: Duo competitie in de afdelingsseniorencompetitie

Het A.B. heeft op voorstel van de competitieleiders besloten om voor senioren naast de reguliere competitie de mogelijkheid te creëren om m.i.v. de najaarscompetitie 2016 teams in te schrijven voor een op te zetten duo competitie. In deze competitie spelen teams van 2 spelers tegen elkaar waarbij in totaal 5 wedstrijden worden gespeeld 4 enkelspelen en 1 dubbelspel. Wedstrijden in deze competitie zijn dan ook sneller afgelopen dan wedstrijden uit de reguliere competitie.

De duo competitie is uitermate geschikt voor die leden die niet in de reguliere competitie willen uitkomen omdat zij vinden dat die wedstrijden veel te laat zijn afgelopen. Daarnaast is de duo competitie ook heel geschikt voor leden die graag meer willen spelen. Het is nl. toegestaan om zowel in een team in de reguliere competitie als in een team in de duo competitie uit te komen.
De duo competitie wordt gespeeld in dezelfde weken als de reguliere competitie. De verenigingen moeten er bij de teamsamenstelling wel rekening mee houden dat de mogelijkheid bestaat dat spelers op dezelfde dag een wedstrijd in de reguliere competitie en een wedstrijd in de duo competitie moeten spelen. Bij de indeling van de competities is het niet mogelijk om hiermee rekening te houden. Een team in de duo competitie mag uit maximaal 4 spelers bestaan. Voor de duo competitie zijn er aparte boekjes met wedstijdformulieren, deze moeten bij de webshop van de NTTB bestelt worden.
In principe zal de duo competitie gaan bestaan uit de 1e t/m 6e klasse, waarbij de 1e klasse een afdelingsklasse is en de 2e t/m 6e klasse regioklassen zijn. Uiteraard zal de opbouw van de competitie afhankelijk zijn van het aantal teams dat voor deze competitie wordt ingeschreven.
Voor de najaarscompetitie kunnen verenigingen aangeven in welke klasse zij een team willen laten uitkomen. De definitieve plaatsing in een klasse wordt echter gedaan a.d.h.v. de teamrating. Is er van een team geen rating te bepalen, omdat het team uit spelers bestaat die nooit aan de reguliere competitie hebben deelgenomen, dan wordt zo’n team ingedeeld in de klasse die door de vereniging is aangegeven. Hierbij wordt er dan wel vanuit gegaan dat een dergelijk team door de vereniging in een klasse wordt ingeschreven die overeenkomt met hun speelsterkte. In de duo competitie komt er ook een promotie- en degradatieregeling, het is vanuit deze competitie alleen niet mogelijk om vanuit de hoogste klasse te promoveren naar de landelijke competitie.
Het al dan niet doorgaan van deze competitie is uiteraard alleen mogelijk als er door de verenigingen voldoende teams worden ingeschreven. Gezien echter het aantal keer dat er de laatste tijd gevraagd is wanneer het ook in deze afdeling mogelijk wordt om in te schrijven voor een duo competitie gaan wij er van uit dat deze competitie, net als in de omringende afdelingen, ook hier een succes kan worden.

Indien U vragen heeft over deze nieuwe competitie kunt U die stellen aan Ruud v.d. Water e-mail acl@nttb-hollandnoord.nl of Carel Cools e-mail acl-noord@nttb-hollandnoord.nl 
 (bericht d.d. 17-2-2016)

 

Nieuwsbrief Senioren - 17 december 2015   (redactie: Hein Leliveld)

Het jaar 2015 loopt ten einde. Het was sportief en organisatorisch een goed jaar voor onze vereniging. Heel erg mooi is het dat we ons weer mogen verheugen in een groeiende jeugdafdeling met daarbij betrokken ouders. De inspanningen in onze dependance de Kreek werpen inmiddels hun vruchten af. Bedankt voor alle ondersteuning, sportiviteit en gezelligheid in 2015.
Dank ook aan onze sponsoren en hoofdsponsor TTsport c.q. Michel en Mariska de Boer.
In 2016 werken we samen gestaag verder aan de bouw van onze prachtige vereniging.
        Prettige Feestdagen en een Voorspoedig en Sportief 2016
De najaarscompetitie 2015 ging half september van start. Onze wedstrijdsecretaris Willem heeft mooie en goede teams weten samen te stellen. Het was van begin tot einde van de competitie leuk, het werd ook steeds spannender. Ons eerste team deed het, ondanks de aderlating van het vertrek van Rens Molenaar, geweldig goed en streed tot de laatste avond om de eerste plaats. Helaas kwamen ze 1 overwinning tekort voor promotie naar de eerste klas. De drie spelers van ons vlaggenschip gaven een heel goed voorbeeld voor ons allen. Goede wedstrijdmentaliteit lieten zij zien en trainen deden zij ook als de beste. Chapeau en bedankt Rens, Jurriaan en Tijmen.
Ons tweede team deed het in de derde klas zoals verwacht en handhaafde zich vrij gemakkelijk. Ons derde team verraste weer eens. Samen met nieuwkomer Teun de Vries deden ze het geweldig. Promotie naar de derde klas is volgend jaar gewoon mogelijk. Ons vierde team was een waardig vertegenwoordiger van onze mooie vereniging. Good old Joop Mus, Ted Schutte, John Boy en de steeds beter spelende Fons Laagland werden warempel bijna kampioen. Ook hier was op de laatste speelavond het verlies van 1 wedstrijd teveel de oorzaak. Dit team liet zien dat gezelligheid, spannende wedstrijden en opvallende sportiviteit in tafeltennis te combineren zijn. Top!!!
En…. geen enkele boete dit seizoen. De wedstrijd-formulierenwaren perfect ingevuld en ingevoerd in het NAS. Goed werk Willem.
Het eerste jeugdteam werd kampioen in de vierde klasse. Van harte gefeliciteerd, Nicole, Pieter, Luuk en Ischa en veel succes in de derde klasse.
Op 12 december werd door onze jeugdleden gestreden om het kampioenschap 2015. Ischa werd eerste, gevolgd door Pieter en Luuk. Paul heeft het weer klaar gespeeld een nieuwe lichting goede jeugd klaar te stomen. Jose bedankt voor de perfecte organisatie.
Van het Blokkersfonds ontvingen we een zeer welkome donatie van € 1000 t.b.v. onze jeugdactiviteiten.
Ook door het Koeman en Leegwater fonds werden we verrast met een zeer welkome donatie van € 900. Heel veel dank daarvoor. Mede door deze ondersteuning kunnen we ons maximaal blijven inzetten voor de tafeltennissport richting jeugd in onze regio.
Op 28 aug. ontvingen we onze vrienden van Nootwheer uit Purmerend voor de jaarlijkse uitwisseling en start van het seizoen. Het was een topavond. Acht teams, 24 deelnemers, streden om de eer. Nootwheer trok weer aan het langste eind met een eindscore van 23 partijen voor hen en dus 17 voor ons.
De 55+ groep speelt elke maandag- en donderdagochtend. Altijd ontspannen en sfeerrijk.
De groep mag/kan verder uitgroeien. Dus kijk eens rond binnen je kennissenkring/netwerk.
Mede door ondersteuning van onze sponsoren hebben we 8 nieuwe speeltafels kunnen aanschaffen. We beschikken nu over 13 prima tafels waarvan 7 in onze dependance de Kreek. Onze "oude" 6 tafels werden heel vlot voor een vriendenprijsje van € 50 per stuk verkocht. Het ontvangen, het naar boven brengen en het in elkaar zetten van de nieuwe tafels en het naar beneden brengen van de oude tafels ging, met hulp van een aantal van onze leden, prima. Na de gezellige lange avond keken we trots uit op een rij prachtige nieuwe tafels!! En natuurlijk doet iedereen nu zijn uiterste best om de tafels in een perfecte staat te houden. Zo is het bijv. volstrekt not done om je voet/schoen op de rand te zetten om je veters vast te maken. Helaas toch al een keer gezien op onze nieuwe tafels!!!
Top PR voor tafeltennis
-In november hebben we in de Kreek bijna 300 kinderen uit de wijk Bangert/Oosterpolder ontvangen voor een actieve kennisname/deelname aan onze tafeltennissport.
-In samenwerking met de afdeling sportopbouw Hoorn hebben we deelgenomen aan een sportiviteits programma. In de Kreek hebben we zo 10 in tafeltennis geïnteresseerde deelnemers ontvangen en geïnstrueerd.
-We namen deel aan de Dorpsveiling Oosterblokker. Vijf kavels hebben we ingebracht waaronder een middag met tafeltennis gecombineerd met gezelligheid voor bijvoorbeeld een verjaardagspartijtje. Er werd goed geboden. De hier genoemde activiteiten natuurlijk in nauwe samenwerking met onze partner Tafeltennisschool West-Friesland.
Onze website is voortaan te bereiken onder de naam www.ttsportamerk.nl.  Vooralsnog blijft onze site ook bereikbaar onder www.amerk.tk 
Kijk voor de tafeltennis nieuws niet alleen op onze eigen website maar ook op die van de afdeling
Ook de site erg interessant.
Agenda (noteren s.v.p):
-18 dec. Kaas /Worst toernooi
-? jan. Niek Immink bokaal.
-29 jan. Start voorjaarscomp.
-19 feb. Dubbel kampioenschap.
-29 apr. Algemene ledenvergadering met aansluitend toernooi.
- 7 mei. Afsluiting seizoen.

 

Nieuwsbrief Senioren - 3 augustus 2015   (redactie: Hein Leliveld)

De najaarscompetitie 2015 gaat half september weer van start. Onze wedstrijdsecretaris Willem heeft veel mutaties moeten verwerken. Zo gaat ons eerste team, na de nipt gemiste promotie naar de eerste klas, gewoon weer van start in de tweede klasse maar dan zonder Rens Molenaar. Rens krijgt/pakt de kans om ruim 2 klassen hoger te gaan spelen (overgangsklasse) bij Stede Broec. Voor de verdere ontwikkeling van Rens zal dit een mooie stap kunnen zijn. A-Merk hoopt dat Rens zal slagen. Wij blijven Rens natuurlijk gewoon zien als "een van ons" dus als A-Merker. Team 1 zal zich met de overblijvende kanjers wel handhaven in de tweede klasse. Team 2 is weggevallen omdat Ben Loo na een hele lange reeks van jaren helaas heeft besloten met comp. spelen te stoppen en Paul Molenaar kiest voor een (hopelijk tijdelijke) stop. De derde man in dat team, te weten Stewart, gaat einde van dit jaar remigreren naar zijn geboorteland Suriname. Hij zal nu tijdelijk nog uitkomen in het team van Willem van der Veen, Henk van Houten en Hein Leliveld. Zij worden dus team 2 en komen uit in de derde klasse. In team 3 (voorheen 4) zal Teun de Vries zijn entree maken als comp. speler. Hij neemt de plaats over van Sietse Meijer die eveneens kiest voor een (hopelijk tijdelijke) stop in het comp. spelen.
Team 4 gaat gestaag verder met een redelijk grote samenstelling. Veel wisselmogelijkgeden voor hen dus.
Alle teams wordt veel spelplezier, mooie wedstrijden en mooie resultaten toegewenst.
En ter herinnering: Denk aan het volledig en juist invullen van de wedstrijdformulieren. Bij het op twee tafels spelen (als invaller) denk dan aan de handtekeningen van alle teams op de formulieren. Voor onjuistheid of onvolledigheid ontvangen we nog steeds te veel boetes.
In de op 8 mei gehouden Jaarvergadering zijn de gebruikelijke zaken aan de orde geweest. Het verslag ervan is reeds verspreid. In vervolg op de in die vergadering genomen besluiten worden er 6 nieuwe speeltafels aangeschaft. Tevens is er budget gereserveerd voor renovatie van de keuken. Ook zal de lichtkwaliteit in de speelzaal worden gemeten.
Wedstrijdsecretaris Stewart Jong Tjien Fa wordt in het bestuur opgevolgd door Willem van der Veen.
Het opgestelde beleidsplan 2015-2019 is goedgekeurd
En...het bestuur zoekt nog steeds naar versterking. Wie durft zich te melden om onze vereniging te helpen in koers te houden of misschien wel een uitdagende nieuwe koers te bedenken en aan te gaan?
Westfriesland bokaal 2015
De strijd om deze bokaal is dit jaar vanwege te geringe deelname helaas gestopt. Vooral de aanmeldingen vanuit andere verenigingen bleven achter. De reden daarvan is dat collega verenigingen ook zijn gestart met zomeractiviteiten.
De 55+ groep wil verder groeien en heeft de hele zomer gewoon doorgespeeld. Elke maandag- en donderdagochtend is de groep actief. Kenmerkend blijft de altijd ontspannen en vriendschappelijke sfeer. Toch kan het er in de wedstrijden fanatiek aan toe gaan. Wim Jut, een van de oudsten van de groep, werd deze zomer door ziekte getroffen maar is inmiddels weer als herboren teruggekeerd. Dus tafeltennis houdt je fit.
De groep kan en mag verder uitgroeien. Dus meldt dit succes in uw kennissenkring/netwerk s.v.p.
De Rabo Sponsorfietstocht is op 6 juni gereden. Mooie tocht en mooi weer en ook nog een welkome donatie aan onze vereniging. Bedankt.
Binnenkort gaan we nieuwe wedtsrijdtafels aanschaffen Onze tafels zijn daardoor te koop voor een wel heeeel schappelijke pijs van € 50 per stuk. Wie het eerst komt wie het eerst maalt.
Kijk voor de tafeltennisnieuws niet alleen op onze eigen website http://home.kpn.nl/a-merk/ maar ook op die van de afdeling http://holland-noord.nttb.nl/home/
Ook de site http://ttkaart.nl/is erg interessant.
Er is nog steeds een vacature in het bestuur.
Heb je interesse meld je dan.
Elke maandagavond training voor senioren onder leiding van Paul Molenaar van 20.30 uur tot 22.00 uur. Dinsdagavond beschikbaar voor vrij spelen.
Nog eens aandacht voor het meedenkende TTsport/A-Merk team van Rob Hiddinga. Dit team meldde:
Er mag wel meer aandacht worden gegeven aan een paar zaalregels zoals:
- direct ophalen balletje na de games.
- recht achter je eigen tafel vergaderen/coachen en
- recht achter je eigen tafel over de afscheiding stappen. De tafel naast je, wil ook gewoon lekker spelen.
-zorg altijd voor een permanente barbezetting. Het team wat bardienst heeft moet dat goed regelen ook als er bijvoorbeeld al mensen van het barteam onder de douche staan. Voorkom dat iedereen zo maar achter de bar dingen gaat pakken en zelf opschrijven.
Agenda (noteren s.v.p):
-28 aug. uitwisseling met Nootwheer
-13 nov. Niek Imming bokaal
-18 dec. Kaas/Worst toernooi
-...feb. 2016, dubbel kampioenschap
-22 of 29 april 2016, algemene ledenvergadering met aansluitend toernooi.

 

 

 

Van het prikbord ::...

 

 

Jeugdzaken ::...    

 

Afsluiting van seizoen 2015-2016

Zaterdag 16 juli 2016 was de afsluiting van het seizoen. We gaan deze keer naar de Kreek, sporthal in de Bangert - Oosterpolder. Ed (van de Kreek) organiseerde daar "Wie is de Kreek-el" een variatie op "Wie is de mol".
De kinderen krijgen aan het begin van het spel een blad , hierop schrijven ze wie volgens hen de mol is. Na enkele spellen wordt weer ingevuld wie waarschijnlijk de mol is. En zo ook aan het eind van het spel.
De spellen zijn leuk, tekenen op een scherm/ de andere kinderen mogen raden wat er wordt getekend. Wordt het geraden dan wordt er 100 euro gewonnen voor in de pot.
Een tafeltennis spel, een spel waarin de kinderen kokers (met geld) in een donkere gymzaal moeten vinden.

 

Nadat alle spellen zijn gespeeld, de formulieren zijn ingevuld, kijkt José hoeveel mensen hebben geraden wie "de mol" is. Als grote verassing voor iedereen was Larissa de mol, door niemand geraden, dus verdient Larissa de beker.
Een patatje en snack met daarbij nog wat drinken sluiten de activiteit af.

José Molenaar

 

Nieuwsbrief Jeugd juli 2016  (redactie José Molenaar)

  Hallo jeugdleden,

Hallo tafeltennis jeugdleden, nog even en de vakantie is "weer in het land".
16 juli is er een afsluiting van het seizoen 2015/ 2016. Vele kinderen hebben zich opgegeven voor "Wie is de Kreek-el" We zullen het zien…. ……..
Na het spel patat en wat drinken.
Wij zijn heel dankbaar voor de hulp die we afgelopen jaar hebben mogen ontvangen van verschillende ouders; tijdens trainingen, competitie en andere momenten.
De zaterdag groep is groter geworden, het niveau is verschillend. Toch doen jullie het samen heel erg goed. We gaan na de zomer gewoon weer verder met tafeltennis. De laatste training zal 9 juli zijn, om dan vanaf zaterdag 3 september weer te kunnen beginnen.
De eerste TTWF training zal zijn woensdag 31 augustus.
Oh, er zijn allerlei ideeën voor het volgende seizoen; Jose molenaar bokaal 9 september, de nationale sportweek in september, Jeugdsportpas, familie toernooi, vriend/innen toernooi, clubkampioenschappen, MJ tafeltennis enz. Dus hou de agenda goed in de gaten.
Er is een mail gestuurd naar alle jeugdleden en/of ouders met de vraag hoe mensen willen dat de communicatie binnen de verenging zal gaan verlopen. Via mail, facebook, whatsApp…….. inmiddels heeft een derde van de leden iets van zich laten horen (lezen). We wachten ook op de reactie van de andere leden. We zullen hier later op terug komen.

Ik wens iedereen een hele leuke vakantie, laat die zon maar komen……

Kreek nieuws
Training in de Kreek.
In de sporthal de Kreek in de wijk Bangert. Het is een groep van ongeveer vijftien kinderen. De training wordt verzorgd door Paul en Ischa op dinsdagmiddag.
De eerste training na de grote vakantie: dinsdag 30 augustus.

28 mei is het eerste "toernooi voor niet competitie spelende jeugd "verspeeld. Kinderen van verschillende verenigingen hebben wedstrijden gespeeld. Het A-Merk jeugdteam; Pieter, Luuk en Ischa speelden een vriendschappelijke wedstrijd tegen kinderen van Stedebroec. Op deze manier kunnen de kinderen zien ,hoe een "echte wedstrijd" verloopt. Ze vinden dat Ischa , Luuk en Pieter al heel goed kunnen spelen.
Volgend seizoen zullen we weer zo'n toernooi organiseren, waarschijnlijk weer in Mei.
Luuk, Pieter en Ischa dank voor jullie inzet !!!

Bokaal Jose Molenaar
Het is een beetje vreemd om hier zelf over te schrijven, toch ben ik ook trots.
Al heel veel jaren zetten wij (Paul en ik) ons in voor tafeltennis. Dit wordt nu beloond met een bokaal die mijn naam zal krijgen. Hierbij hoort een toernooi/ evenement voor jeugd en senioren van A-Merk. Omdat ik beiden belangrijk vindt. Een vereniging bestaat uit jeugd- en seniorleden. Ik vind het belangrijk en leuk als beide partijen elkaar kennen en samen tafeltennissen.
De bokaal/ beker zal altijd naar een jeugdlid gaan. Dit is een van de spelregels voor dit evenement.
De eerste keer zal zijn 9 september 2016. Op een vrijdagavond. Hoe het er precies uit gaat zien is voor mij ook nog een verassing. Ik hoop dat jullie de datum al vast in je agenda zetten, zodat jullie er allemaal bij kunnen zijn.

Een Weetje
Deen-actie;

Wij hadden ons ingeschreven voor de Deen Jeugdsponsoractie die in september zal gaan starten, helaas zijn we uitgeloot. Toch willen we de actie die we hiervoor hadden ingezonden uitvoeren. Waarschijnlijk in januari 2017 zal het MJ team deze kant op komen. Verdere informatie zal volgen. Kijk eens op www.mjtafeltennis.nl 

Een vraag
WIE IS DE KREEK- EL ?????
Heb je het programma "wie is de mol wel eens gezien? " Ik zou maar eens een programma gaan kijken ………..en dan zie ik jullie 16 juli in de Kreek. Zorg dat je er op tijd bent. 11.00 uur begint het spel tot 13.00 uur. Daarna krijgt ieder patat met snack en wat drinken.

De A-Merk jeugdcommissie zoekt;
1; een ouder, die met ons mee wil denken en enkele malen per jaar met ons wil overleggen. Ongeveer vier keer per jaar komt de jeugdcommissie bij elkaar om allerlei jeugdzaken te bespreken.
2; een ouder als aanspreekpunt tijdens de zaterdagochtend training.
Een "aanspreek ouder" kan worden aangesproken door kinderen of ouders of betrokkenen met allerlei vragen over jeugdzaken. De vraag kan altijd worden doorgesluisd naar Jose, die op haar beurt weer een reactie kan geven. Maar op deze manier worden de vragen wel beantwoord. De voorkeur gaat uit naar een ouder die regelmatig aanwezig is op de zaterdag ochtend.
Welke ouder wil dit op zich nemen.

Agenda

Juli;
16 juli; afsluiting van het seizoen in de Kreek voor leden die zich hebben opgegeven bij Jose.

Augustus;
VAKANTIE………………wie schrijf er een leuk vakantie verslag voor in de nieuwsbrief die na de vakantie uit komt ???? of een leuke gebeurtenis tijdens deze aankomende vakantie……..

September;
3 - 9; start trainigen.
9 - 9; Jose Molenaar bokaal (1e jaar)
20-9 ; nationale sportweek; wedstrijden voor groepen 5/6 en 7/8
17-9 ; start competitie najaar.
2 - 9 ; competitie 2

Oktober;
1 -10; comp 3
8 -10; comp 4
15-10; Hoorn toernooi ?!?
22-10; comp 5
29-10; comp 6
-------; vriend/innen toernooi.

November;
- Competitie
- Vriend/innen toernooi
December;
- Jeugdsportpas
- Competitie
- Toernooi Broek op Langedijk
- Clubkampioenschappen 10 of 17 dec ?

Januari 2017;
- Nieuwjaars…….bal ???
- MJ tafeltennis in de Kreek
- Start competitie
- Jeugdsportpas
Februari 2017;
- Competitie
- Jeugdsportpas
Maart;
- Competitie
- Vriend/innen toernooi
April;
- competitie
- Familie toernooi
Mei;
- Toernooi voor NIET competitie spelers
Juni;
-
Juli;
- Afsluiting van het seizoen.

 

Tafeltennissen in De Kreek op zaterdag 28 mei (José Molenaar)

De ochtendtraining van 28 mei zal helemaal komen te vervallen, maar wie wedstrijden wil spelen, kan meedoen op dezelfde dag in de Kreek.
(adres; Meetketting 1-3, 1689XD Zwaag , 0229-845130)
Het competitieteam zal tegen Stedebroec spelen, zo kun je kijken hoe het er aan toe gaat bij een competitie wedstrijd.

In de Kreek (sporthal Bangert- Oosterpolder) hebben we een extra activiteit georganiseerd voor die dag. We hebben enkele verenigingen aangeschreven om kinderen wedstrijd ervaring op te laten doen.
inloop 11.30 - 12.00 uur
wedstrijden van 12.00 - 14.00 uur
inschrijfgeld 3,00 per persoon.
De leeftijdsgrens is verruimd, ook kinderen van het voortgezet onderwijs (die geen competitie spelen) mogen mee doen.

Er zal ook een tafel staan voor degene die geen wedstrijden willen spelen, maar wel een "balletje willen slaan".

Geef je s.v.p op voor 21mei (of laten weten dat je niet komt)
Ouders zijn van harte welkom !!!

 

Nieuwsbrief Jeugd nr. 50 <> april 2016  (redactie José Molenaar)

  Hallo jeugdleden

Dit is de 50e nieuwsbrief die ik maak in dit sjabloon, ik vind dat ik wel wat lekkers heb verdiend.
Bovendien heeft niemand geraden hoeveel ballen er boven op de balken lagen, erger nog, niet één iemand heeft de moeite genomen om te proberen het te raden. Dus ben ik de gene die de prijs ontvangt, ik weet namelijk wel het antwoord. Haha.
Ik hoop wel dat jullie de nieuwsbrief lezen en laat het me weten als je een goed idee hebt.

Het voorjaars zonnetje prikkelt en dit geeft ons nieuwe energie.
De competitie telt nog drie wedstrijden. De jongens doen het goed in de derde klasse.
Wie van de andere kinderen wil volgend jaar competitie gaan spelen ?
Zal er een tweede jeugdteam kunnen worden samen gesteld ? Houd de mailberichten goed in de gaten….mogelijk nodigen we de jullie uit om wedstrijden te spelen op 23 april.

Training in de Kreek
In de sporthal de Kreek in de wijk Bangert - Oosterpolder zijn er enkele nieuwe kinderen bij gekomen. Het is een groep van ongeveer vijftien kinderen. De training wordt verzorgd door Paul en Ischa op dinsdagmiddag.

28 mei; wedstrijden voor niet competitie spelende kinderen van het basis onderwijs.
10.00 - 10.30 uur; inloop van scholieren van groepen 5/6 en 7/8.
10.30 - 12.30 uur; wedstrijden.
De organisatie is bezig om dit verder uit te werken.
De kinderen die niet met de wedstrijden mee zullen doen, worden gevraagd om deze dag te helpen als begeleiding.

Een Weetje
Aankomende weken trainen er zes kinderen mee via de Jeugdsportpas. Dus de groep is goed vol op zaterdagochtend.

Een vraag
Wie raad "hoeveel ballen er op de balken lagen" in de zaal. Negen januari is de zaal helemaal schoon gemaakt en vele ballen werden weer tevoorschijn "getoverd". Het waren 53 ballen. (dit was het goede antwoord).

De A-Merk jeugdcommissie zoekt;
1; een ouder, die met ons mee wil denken en enkele malen per jaar met ons wil overleggen. Ongeveer vier keer per jaar komt de jeugdcommissie bij elkaar om allerlei jeugdzaken te bespreken.
2; een ouder als aanspreekpunt tijdens de zaterdag ochtend training.
Een "aanspreek ouder" kan worden aangesproken door kinderen of ouders of betrokkenen met allerlei vragen over jeugdzaken. De vraag kan altijd worden doorgesluisd naar José, die op haar beurt weer een reactie kan geven. Maar op deze manier worden de vragen wel beantwoord. De voorkeur gaat uit naar een ouder die regelmatig aanwezig is op de zaterdag ochtend.
Emil is verhuist en is geen aanspreekpunt meer (helaas), welke ouder wil dit op zich nemen.

Agenda

April;
2 - 4 ; comp 7; 11.30 uur; A-Merk - HBC 8
9 - 4 ; comp 8; Limmen - A-Merk 1 ; 12.30 uur
14- 4 ; comp 9; Spirit 3 - A-Merk 1 ; 13.30 uur (i.p.v. 16 -4 )
23 -4 ; comp 10; 11.30 uur; A-Merk 1 - Amsterdam 3
23- 4 ; wedstrijden voor Niet competitie spelers 11.30 - 13.30 uur info volgt nog.

Mei;
27- 5 ; een speciale dag voor familie Molenaar……
28 - 5 ; voorjaars tafeltennis toernooi voor niet competitie spelers.(basis school, 10.00- 13.00 uur)

Juni
11-6; Rabo fietstocht, wie fietst er mee voor A- Merk ? geef je op bij Hein

Juli; seizoen afsluiting ? wie heeft er een leuk idee ? laat het weten aan José

Augustus;
Start van de trainingen; info volgt nog.

September;
20 - 9 ; nationale sportweek; wedstrijden voor groepen 5/6 en 7/8

 

Vrijdag avond 18-3-2016, bij A-Merk
Ouder - kind toernooi
Groot ouder - kleinkind toernooi.
Van 20.00 - 22.00 uur.

Maar ook senior leden mogen hun kind(eren) meenemen.
We maken er gewoon een gezellige avond van
Neem wat lekkers mee voor bij de koffie / limonade.

Laat Jose even weten dat je komt, dat vind ik fijn; molenaarjose@gmail.com 

Er zijn geen prijzen te winnen, gezelligheid en een "balletje slaan" is deze avond het belangrijkste.

 

Foto's clubkampioenschappen
op 12 december 2015

 

Ga naar het A-Merkfotoalbum     

Nieuwsbrief Jeugd  <> januari 2016  (redactie José Molenaar)

  Hallo jeugdleden

Het nieuwe jaar 2016 is begonnen. Wat zullen we aankomend jaar allemaal gaan doen? In ieder geval tafeltennissen en hopelijk met veel plezier.
Eind januari start de voorjaarscompetitie. We hebben geprobeerd een tweede team te vormen, dit is helaas nog niet gelukt. Misschien na de zomervakantie. Dus als je denkt, "zal competitie spelen ook iets voor mij zijn?", kom dan eens kijken op een dag dat het jeugdteam thuis speelt/ of informeer bij de trainer of je er al aan toe bent.
In de agenda (onder aan deze info/ in rode letters) kun je zien wanneer er een thuiswedstrijd is.
Ik wens jullie allemaal het allerbeste voor 2016!!!!!

Training in de Kreek
In de sporthal de Kreek in de wijk Bangert - Oosterpolder zijn er enkele nieuwe kinderen bij gekomen. Het is een groep van ongeveer vijftien kinderen. De training wordt verzorgd door Paul en Ischa op dinsdagmiddag.
Van deze groep hebben enkele (6) kinderen mee gedaan met de clubkampioenschappen. Deze zes kinderen zijn daarvoor naar de A-Merk zaal toe gekomen. Wij vinden dat heel leuk en heel knap van jullie !!!

Een Weetje
Aankomende weken trainen er zes kinderen mee via de Jeugdsportpas. Dus de groep is goed vol op zaterdag ochtend.

Een vraag
Wie raad "hoeveel ballen er op de balken lagen" in de zaal. Negen januari is de zaal helemaal schoon gemaakt en vele ballen werden weer tevoorschijn "getoverd". Een leuk prijsje voor wie er het dichts bij zit. De antwoorden sturen naar Jose (via mail en uiterlijk 16 januari).

Wedstrijdballen
Vanaf nu worden wedstrijden verspeeld met plastic ballen. De NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond heeft dit besloten). Deze ballen zijn naadloos en spelen veel beter, want ??? ik wil het graag weten of dit zo is.

Emil, vader van Dave is aanspreekpunt binnen de vereniging op de zaterdagochtend als hij aanwezig is. Voor allerlei vragen over tafeltennis mag je hem benaderen. Hij heeft plaats genomen in de jeugdcommissie, die enkele malen per jaar bij elkaar komt om jeugdzaken te overleggen. Mogelijk zal hij ook jeugdleden benaderen om na te denken over / en eventueel in te schrijven voor een toernooi. Inschrijven gaat via een mail naar Jose. Als kinderen nog nooit aan een toernooi hebben mee gedaan, kan de stap groot zijn. Vraag uitleg over het toernooi aan Emil en overleg eventueel met de trainer of je er als jeugdlid al aan toe bent.

Clubkampioenschappen jeugd 2015.
De clubkampioen is bekend, het is Ischa Severins. In het midden staat Luuk Fris, hij is 3e geworden en helemaal rechts staat Pieter Stoop, hij is 2e geworden.

Na de eerste ronde, worden de kinderen herverdeeld in twee groepen. Ieder speelt weer een aantal wedstrijden. Na afloop is er voor ieder kind (die geen prijs wint) toch een klein prijsje. Miriam heeft samen met Andy een lekkere tulband gebakken en Anita heeft ook wat lekkers mee gebracht in de vorm van spekken. In de eerste pauze wordt het jeugdteam in de bloemen en prijzen gezet, ze zijn kampioen geworden in de 4e klas. Tijdens de tweede pauze is er een kleine demonstratie van Paul en Rens Molenaar. Daarna mogen kinderen en enkele ouders ook een bal tegen Rens proberen te slaan. De tweede ronde van wedstrijden zijn spannend en we zien mooie wedstrijden.
De voorzitter Hein telt de wedstrijd om de eerste en tweede plaats. En Bouke (penningmeester) doet een leuk woordje tijdens de prijs uitreiking. Het was weer een geslaagde en gezellige dag.

     (bericht webmaster: binnenkort meer foto's van de clubkampioenschappen)

Agenda 2016

Januari;

23 - 1 ;  11.30 uur, de eerste thuis wedstrijd voor het A-Merk team tegen DOV

30 – 1;  start competitie no 1 ??????op  23e ?

Februari;

6 – 2 ; comp 2 uit tegen HBC ; 10;30 uur

13– 2; comp vrij

20- 2 ; comp vrij

27- 2 ; comp 3; 11.30 uur, A-Merk 1 – Limmen 2

Maart;

5  - 3; comp 4; 11.30 uur;  A-Merk 1 – Spirit 3

12-3 ; comp 5; Amsterdam – A-Merk 11.00 uur

19- 3; comp vrij

26-3 ; comp 6; DOV 2 – A- Merk 1 ; 13.00 uur

April;

2  - 4 ; comp 7; 11.30 uur; A-Merk – HBC 8

9  - 4 ; comp 8; Limmen – A-Merk 1 ; 12.30 uur

16- 4 ; comp 9; Spirit 3 – A-Merk 1 ; 13.30 uur

23 -4 ; comp 10; 11.30 uur; A-Merk 1 – Amsterdam 3

Mei;

28 – 5 ; voorjaars tafeltennis toernooi (basis school,  10.00- 13.00 uur)

 

Jeugdteam kampioen in de 4e klas


Tijdens de clubkampioenschappen krijgen ze van A-merk een mooie beker.
Luuk Fris, Pieter Stoop, Ischa Severins en Nicole Sukandar

 

Nieuwsbrief Jeugd  <> november 2015  (redactie José Molenaar)

  Hallo jeugdleden

Het jeugdteam is kampioen geworden. Zaterdag 28 november is de laatste wedstrijd van de competitie. In Enkhuizen tegen Olympia die 2e staat. Een spannende wedstrijd, maar het is gelukt. Als A-Merk 4 punten heeft, zijn ze kampioen. Goed gedaan hoor, Ischa, Pieter, Nicole en Luuk . Van harte gefeliciteerd. Ik wil de ouders van deze kinderen hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens de competitie. De ouders regelen alles zelf, dit bevalt mij (ons) wel en het gaat heel erg goed. Dank voor jullie betrokkenheid.
Al snel moet ik de teams voor de voorjaarscompetitie opgeven. Er zijn enkele kinderen die ook competitie willen gaan spelen, maar of er een team komt is nog even afwachten. Uiterlijk 5 december moet dit allemaal weer geregeld zijn.

 vlnr: Nicole Sukandar, Pieter Stoop, Luuk Fris en Ischa Severins

Informatie dag over aangepast sporten.
Paul en Jose zijn zaterdag 28 november naar een informatie dag geweest van Sportservice Noord Holland. Een dag over aangepast sporten. We hebben veel informatie gekregen en ideeën opgedaan. Het is een inspirerende dag geweest.
Het is belangrijkste is dat kinderen plezier beleven tijdens het sporten. Omstandigheden en doelen worden daarom aangepast. Minder prestatie gericht. Kinderen die prestatie gericht aan het werk willen en ook de kinderen die dat niet willen kunnen beiden bij ons terecht. We zullen op onderzoek gaan, hoe we met al deze goede doelen aan het werk kunnen gaan.

Nieuwe trainer.
In de Kreek zijn er enkele nieuwe kinderen bij gekomen. Het is een leuke groep. Ook wil ik even vertellen dat een van onze jeugdleden er helpt tijdens de training. Ischa , je doet het hartstikke goed.

Een Weetje;
Emil, vader van Dave is aanspreekpunt binnen de vereniging op de zaterdagochtend als hij aanwezig is. Voor allerlei vragen over tafeltennis mag je hem benaderen. Hij heeft plaats genomen in de jeugdcommissie, die enkele malen per jaar bij elkaar komt om jeugdzaken te overleggen. Mogelijk zal hij ook jeugdleden benaderen om na te denken over / en eventueel in te schrijven voor een toernooi. Inschrijven gaat via een mail naar Jose. Als kinderen nog nooit aan een toernooi hebben mee gedaan, kan de stap groot zijn. Vraag uitleg over het toernooi aan Emil en overleg eventueel met de trainer of je er als jeugdlid al aan toe bent.

Clubkampioenschappen jeugd.
Zaterdag 12 december verwachten wij alle A-Merk jeugdleden voor de clubkampioenschappen jeugd. De kinderen die in de Kreek trainen mogen ook mee doen.
12 december van 10.00 tot 13.00 uur mogen alle jeugdleden mee doen. En ook al kan er maar 1 persoon kampioen worden. Wij gaan voor een leuke en gezellige dag.
Kan je vader of moeder lekkere broodjes/ pannenkoeken/ appeltaart of gezonde hapjes maken? Laat het me weten. Altijd een leuke afwisseling op zo'n sportieve dag.
Wie wil er bardienst draaien?
De zaal gaat 9.30 uur open.

OLK; open Langedijk kampioenschappen.
19 december

Is een gezellig/ leuk toernooi. Al jaren komen daar jeugdleden van Noord Holland om met elkaar wedstrijden te spelen. 's Morgens worden de "dubbel- wedstrijden" gespeeld. En in de middag de "enkels".
Pieter en Ischa hebben zich opgegeven. Succes en veel plezier.

Oliebollen/ toernooi "iets anders",
In de onderstaande agenda staat of de trainingen in de kerstvakantie wel of niet doorgaan.
We willen woensdag 30 december een gezellig evenement organiseren.
Het heet "iets anders" , hoe het er precies uit gaat zien is ook voor ons nog een verassing. We kunnen hier nog even over nadenken.
Het zal zijn van 15.00 tot 17.00 uur.
We zullen ook zorgen voor een oliebol als lekkere versnapering.
Zet de datum alvast in je agenda. We vinden het fijn als alle jeugdleden aanwezig zullen zijn. Dus ook de kinderen die in de Kreek trainen op dinsdagmiddag.

Agenda

December;
6 -12; kwart finale landelijk jeugdmeerkampen Almere
12-12 ; clubkampioenschappen jeugd van 10.00 - 13.00 uur
19 -12 ; wel training.
19- 12 ; OLK toernooi voor alle jeugdspelers (Broek op Langedijk)
Pieter (hele dag) en Ischa (middag)
26-12 ; is het tweede kerstdag, er is helaas geen training
30-12 ; van 15.00 tot 17.00 een toernooi met daarbij een oliebol.

Januari;
2 - 1 ; geen training
15 - 1 ; Niek Imming bokaal ? voor jeugdteam van A-Merk ????
30 - 1; start competitie no 1

Februari;
6 - 2 ; comp 2
13- 2; comp vrij
20- 2 ; comp vrij
27- 2 ; comp 3

Maart;
5 - 3; comp 4
12-3 ; comp 5
19- 3; comp vrij
26-3 ; comp 6

April;
2 - 4 ; comp 7
9 - 4 ; comp 8
16- 4 ; comp 9
23 -4 ; comp 10

Mei;
28 - 5 ; voorjaars tafeltennis toernooi (basis school, 10.00- 13.00 uur)

 

Nieuwsbrief Jeugd  <> oktober 2015  (redactie José Molenaar)

  Hallo jeugdleden

De trainingen zijn weer in volle gang, de competitie is weer begonnen.
Deze nieuwsbrief gaat ook naar de kinderen die trainen in de Kreek op dinsdagmiddag (ik noem ze "de Krekels"haha). Deze kinderen zijn ook lid van A-Merk en mogen ook op de zaterdag komen trainen in de Koedshal te Oosterblokker. Ik nodig ze uit voor 24 oktober. Kijk in de agenda en vraag aan Paul wat het is, kom en doe mee !!!!
In de agenda kun je lezen als er geen training is. (herfstvakantie ?!?)
Of andere zaken. Lees ook de agenda goed door.

Afdelingsmeerkampen
Ischa en Pieter hebben zich ingeschreven voor deze wedstrijden.
De eerste ronde is 4 oktober bij Stedebroec te Grootebroek ( erg dichtbij).
De sterkste spelers van die dag gaan weer door naar een volgende datum (25-okt)
Mannen ; succes !!!! en veel plezier !!!

Het toernooi in Hoorn
Op zaterdag 17 oktober is er een tafeltennis toernooi in de sporthal "de Opgang" te Hoorn.
Leuk om eens te zien hoe een hele sporthal met tafeltennissende kinderen eruit ziet?
Ga kijken. Pieter en Andy zullen mee doen. Succes en veel plezier.
Ps. op zondag 18 oktober is in deze hal ook de hele dag tafeltennis, kinderen die al op een hoger niveau spelen. Kijken?

Een Weetje
Als je een leuk "weetje" hebt , wil je het me dan toesturen ?!?!?!
Emil, vader van Dave is aanspreekpunt binnen de vereniging op de zaterdagochtend als hij aanwezig is. Voor allerlei vragen over tafeltennis mag je hem benaderen. Hij heeft plaats genomen in de jeugdcommissie, die enkele malen per jaar bij elkaar komt om jeugdzaken te overleggen. Mogelijk zal hij ook jeugdleden benaderen om na te denken over / en eventueel in te schrijven voor een toernooi. Inschrijven gaat via een mail naar Jose. Als kinderen nog nooit aan een toernooi hebben meegedaan, kan de stap groot zijn. Vraag uitleg over het toernooi aan Emil en overleg eventueel met de trainer of je er als jeugdlid al aan toe bent.

Clubkampioenschappen jeugd
Zaterdag 12 december verwachten wij alle A-Merk jeugdleden voor de clubkampioenschappen jeugd. De kinderen die in de Kreek trainen mogen ook mee doen.
13 december van 10.00 tot 13.00 uur mogen alle jeugdleden mee doen. En ook al kan er maar 1 persoon kampioen worden, wij gaan voor een leuke en gezellige dag.
Kan je vader of moeder lekkere broodjes/ pannenkoeken/ appeltaart of gezonde hapjes maken? Laat het me weten. Altijd een leuke afwisseling op zo'n sportieve dag.
Wie wil er bardienst draaien?
De zaal gaat 9.30 uur open.

OLK; open Langedijk kampioenschappen
19 december
Is een gezellig/ leuk toernooi. Al jaren komen daar jeugdleden van Noord Holland om met elkaar wedstrijden te spelen. 's Morgens worden de "dubbel- wedstrijden" gespeeld. En in de middag de "enkels". Wie gaat er mee ?

Agenda
oktober
3 - 10; DOKO - A-Merk
4 - 10; voorronde Jeugdmeerkampen Stedebroec
10-10; A-Merk - Olympia 4
17-10; GEEN training
17-10; B/C toernooi te Hoorn
20-10; GEEN training in de Kreek.
24-10; training en snelheidsmeter.
24-10; Spirit- A-Merk
25-10; finale ronde afd jeugdmeerkampen Zaandam (vervolg 6-12)
31-10; A-Merk - Heemskerk (na deze wedstrijd wordt vervolg van de competitie bekend gemaakt)

November;
7 - 11; comp 8 wordt nog ingevuld
14- 11; scholierentoernooi 10.00 - 12.00 uur gr 5/6 en 7/8
Hier vragen we om hulp van ouders. Senior leden…….
21- 11; comp 9 wordt nog ingevuld
28 -11; comp 10 wordt nog ingevuld (laatste wedstrijd)

December;
6 -12; kwart finale landelijk jeugdmeerkampen Almere
12-12 ; clubkampioenschappen jeugd van 10.00 - 13.00 uur
19- 12 ; OLK toernooi voor alle jeugdspelers (Broek op Langedijk)

 

Verslag overleg 12-9-2015 voor jeugdleden en ouders
bij tafeltennis vereniging TTsport/ A-Merk

Introductie Paul Molenaar
Paul begint zelf met tafeltennissen als hij 12 jaar jong is.
Als hij 18 jaar is begint hij met trainingen geven.
Hij geeft les op allerlei niveaus; van beginnend tot topniveau in Nederland.
Zijn werk bestaat ook voor een groot deel uit tafeltennis, in Amsterdam voor kinderen van het basis onderwijs (combinatie functionaris).
Ieder jaar volgt Paul scholing, zodat hij op de hoogte blijft van de nieuwe ontwikkelingen.

Wat is de doelstelling
- De training moet leuk en leerzaam zijn.
- Kinderen gaan met een goed gevoel naar huis.
- Het aanleren ontstaat voornamelijk door de kinderen zelf te laten spelen.
- De trainer geeft niet te veel aanwijzingen.
- Een kind zal de situatie aanpassen, naar waar de bal komt
- Hoe voorheen werd getraind, dat is niet meer de goede manier (100 keer dezelfde slag trainen)
- De trainer geeft bv aan " waar hij de bal wil hebben" het kind zal zelf zijn slag aanpassen, de slagen blijven zo "beter hangen".

Het aanleren van bewegingen is DOEN
- De trainer geeft aanwijzingen over het resultaat (waar wil hij dat de bal op tafel zal komen)
- Op deze manier is er een "natuurlijk leren"
- Er worden minder aanwijzingen gegeven
- Kijk en benader wat er WEL goed gaat
- Kinderen leren ook van b.v. filmpjes op youtube.

Sociaal werken
Wij vinden het binnen de vereniging belangrijk dat de kinderen sociaal omgaan met elkaar.
- Je speelt met en tegen ieder andere jeugdspeler.
- Je gaat om met leeftijdgenoten.
- Je leert sociale regels en hoe hier mee om te gaan.

Motorisch ontwikkelen
- Belangrijk van iedere sport en dus ook van tafeltennis dat een kind zich motorisch verder kan ontwikkelen. Maar het meest belangrijk is dat kinderen plezier beleven aan deze sport.
- Er zijn mogelijkheden om naast de training ook een tweede training te volgen bij tafeltennisschool West friesland (info Paul, ttwf@quicknet.nl). Deze training is op woensdag avond.
- Kinderen kunnen , als ze er aan toe zijn, wedstrijden spelen. Hier leren ze erg veel van.
- Competitie is een vorm van wedstrijden. Een competitie bestaat uit 10 wedstrijden op zaterdag.
- Ook kunnen kinderen (als ze er aan toe zijn) mee doen aan toernooien buiten de vereniging. Overleg met de trainer of een kind hier aan toe is.
- Ook binnen de vereniging zijn er regelmatig toernooien waar kinderen aan mee kunnen doen.
- Door het plezier die kinderen beleven aan de sport, hopen wij dat ieder "zijn leven lang blijft sporten" en natuurlijk het liefst: tafeltennis.

Betrokkenheid van ouders
- Wij zijn als vereniging blij als ouders zich betrokken voelen tot de vereniging.
- Er is veel hulp van ouders tijdens de trainingen, waardoor de kinderen sneller leren tafeltennissen
- Emil Nierop heeft sinds september 2015 plaats genomen in de jeugdcommissie. Op de zaterdagen dat hij aanwezig is bij A-merk , zal hij aanspreekpunt zijn voor allerlei zaken. We zullen hem ook soms vragen om kinderen te informeren of ze mee willen doen met een toernooi.
- Bij vragen kun je ook altijd terecht bij Paul of José of Piet Kroon (bestuurslid voor jeugd)
- We zijn heel blij met de ouders van het jeugdteam, die onderling allerlei zaken regelen omtrent de competitie.
- Ouders mogen kritisch zijn en altijd vragen stellen .
- De betrokkenheid van ouders naar het spel van kinderen; benadruk vooral wat WEL goed gaat. Laat betrokkenheid zien, zonder kritisch te zijn naar het kind. In het begin niet te veel techniek, eerst moet de bal heen en weer.

Kijk eens op de website van A-Merk; Amerk.tk
of op de website van tafeltennisschool Westfriesland: www.ttwf.nl 

Geschreven door Jose Molenaar
Jeugdsecretaresse tafeltennisvereniging TTsport/A-Merk te Oosterblokker

 

Nieuwsbrief Jeugd  <> september 2015  (redactie José Molenaar)

  Hallo jeugdleden

De vakantie is weer voorbij, jullie willen vast weten wanneer er weer getraind kan gaan worden.
De eerste training is op zaterdag 22 augustus.

Hier weer eens een nieuwsbrief van tafeltennisvereniging TTSport/ A-merk.
Wij (Paul en José) hebben een drukke tijd achter de rug. Eind januari zijn we verhuist. Inmiddels is de rust weer terug gekeerd.
Bij de vereniging gaat het leuk, de trainingsgroep is weer groter geworden. Heel wat nieuwe gezichten voor mij (jose).
Ook in de Kreek is een groep kinderen die traint op dinsdagmiddag o.l.v Paul.
Deze kinderen mogen ook op zaterdag bij A-Merk trainen, tot nu toe is er een jongen die dit doet (Janick).

Zaterdag 27 juni hebben we geklommen met de jeugdleden in het Klimpark in het Streekbos. In totaal gingen er 15 kinderen mee, ook zes van de Kreek. Het was leuk om ook de kinderen van de Kreek te ontmoeten. Het is een mooi park zeg en ieder kan op verschillende hoogtes klimmen. Eerst uitleg hoe er veilig geklommen kan (moet) worden. Wat een hoogtes zeg, niets voor mij, maar vele kinderen hebben geen last van hoogte vrees. Het mooie was een mooie zonnige dag. Na afloop een bakje patat met een snack maakte het feest compleet.

Zo, we zijn weer klaar voor een nieuw sportief seizoen.
Vier kinderen gaan competitie spelen op zaterdag na de training….. speel je zelf nog geen competitie, kom eens langs als het team de wedstrijden speelt. Wie weet vind je het later leuk om zelf ook competitie te gaan spelen.
De zaterdagen dat er thuis wordt gespeeld vanaf 11.30 uur zijn; 12 september, 26 september, 10 en 31 oktober. Pieter, Ischa, Nicole en Luuk zijn de spelers van het jeugdteam.

De eerste uitnodigingen van toernooi komen al weer binnen.
Ik stuur niet alles door hoor, toernooien die ik doorstuur kunnen voor jullie een uitnodiging zijn om deel te nemen. Vraag je jezelf af "kan ik dit wel? " overleg dan even met de trainer en beslis daarna.

Afdelingsmeerkampen.
De eerste ronde mag iedereen inschrijven. Ook als je geen competitie speelt.
De eerste ronde is 4 oktober bij Stedebroec te Grootebroek ( erg dichtbij).
De sterkste spelers van die dag gaan weer door naar een volgende datum ( 25 oktober en spelen in Zaandam) Daarna volgen landelijke rondes.
Vind je het uitdagend om eens tegen andere kinderen te spelen, geef je op voor 8 september bij Jose.
Ik stuur de info jullie toe.

Een Weetje
We gaan met plastic ballen spelen…..maar waarom ??
Omdat we ook milieu bewuster worden….

Jeugdcommissie zoekt lid
Wie wil met ons meedenken over jeugdzaken ? We overleggen enkele malen per jaar. Wie zitten er nu in de jeugdcommissie? Dat zijn Piet Kroon en Paul en Jose Molenaar. Wij vinden het fijn als U het 4e lid wilt zijn om met ons mee te denken.

Agenda

Augustus;
22 -8 start training op zaterdag 10.00 - 11.00 uur
September;
12-9; A-Merk - Stedebroec
13-9; uiterlijke inschrijfdatum jeugdmeerkampen
19-9; DOV - A-Merk
26-9; A-Merk - Olympia 3

Oktober;
3 - 10; DOKO - A-Merk
4 - 10; voorronde Jeugdmeerkampen Stedebroec
10-10; A-Merk - Olympia 4
17-10; B/C toernooi te Hoorn
24-10; Spirit- A-Merk
25-10; finale ronde afd jeugdmeerkampen Zaandam (vervolg 6-12)
31-10; A-Merk - Heemskerk

November;
7 - 11; comp 8 wordt nog ingevuld
14- 11; scholierentoernooi 10.00 - 12.00 uur gr 5/6 en 7/8
21- 11; comp 9 wordt nog ingevuld
28 -11; comp 10 wordt nog ingevuld (laatste wedstrijd)

December;
6 -12; kwart finale landelijk jeugdmeerkampen Almere

 

 

 

 

Naar startpagina