ARCHIEF

- het seizoen 2014/2015

Terug naar Archiefoverzicht

Prikbord | Jeugdzaken

 

Uit de nieuwsrubriek ::...

 

Nieuwsbrief Senioren - 14 mei 2015   (redactie: Hein Leliveld)

De voorjaarscompetitie 2015 is al weer ten einde.
Al onze teams deden het goed. Het eerste team greep helaas net naast de promotie naar de eerste klasse. Chapeau voor iedereen. We hebben helaas een niet zo'n goede ervaring opgedaan met het spelen met plasticballen. Speltechnisch is er weinig op aan te merken, maar de ballen gaan veel te snel stuk. Soms wel 10 op een speelavond. De prijs van ruim 1 Euro per bal maakt het allemaal heel zuur. We zullen naar de afdeling onze ervaring en zorg laten blijken op dit punt.
Voor de volgende competitieronde is onze nieuwe wedstrijdsecretaris Willem van der Veen al weer aan het puzzelen op de teamsamenstellingen. Er zijn wat mutaties te verwachten.
En op voorhand: Denk aan het volledig en juist invullen van de wedstrijdformulieren. Bij het op twee tafels spelen (als invaller) denk dan aan de handtekeningen van alle teams op de formulieren. Voor onjuistheid of onvolledigheid ontvangen we helaas boetes.
In de algemene ledenvergadering van 8 mei 2015 zijn de gebruikelijke zaken (waaronder de jaarrekening over 2014) aan de orde gekomen en akkoord bevonden. Willem van der Veen volgt Stewart Jong Tjien Fa (aftredend) op in het bestuur. Hij zal de taak van wedstrijdsecretaris opnemen. Voor de aftredend voorzitter Hein is nog geen opvolger gevonden. Daarom zet hij als ad interim de functie voort.
Het nieuw opgestelde 5 jaren plan is kort toegelicht en met een kleine aanvulling goedgekeurd. Er zijn plannen voor de keukenrenovatie en evt. speeltafel vervanging.
Aansluitend aan de vergadering werd gestreden om het Clubkampioenschap senioren 2015. In een vijf gamer won Rens Molenaar van Tijmen Kluit. Gefeliciteerd Rens.
Op vrijdagavond 15 mei start de strijd om de Westfriesland bokaal. Alle leden hebben daar een uitnodiging met detail informatie over ontvangen. We hopen weer op een fikse deelname aan deze 7 (zomer) vrijdagavondwedstrijden. Voor deelname is het overigens niet perse noodzakelijk om alle avonden te kunnen/komen spelen.
In feb. ontvingen we 12 leerlingen van de praktijkschool voor een clinic.
Op 27 feb. 2015 won Guus Jamin de strijd om beste dubbelspeler 2015 van de vereniging. De vele uren trainen bij de 55+ levert dus goed resultaat op. Vorig jaar was uit deze groep Tom Bruin de winnaar.
Eervol! Onze trainer Paul werd door de NTTB uitgenodigd om op 28 feb. de trainers bij te scholen tijdens het NK.
Op de de Open Dag op 11 april in de Kreek zijn we met de club actief geweest. Dank aan de spelers van team 1 en aan Hans Blom voor de PR-ondersteuning.
In het kader van de Nationale Sportweek ontvingen we in april 50 leerlingen van diverse scholen. Om ze te interesseren bezochten we vooraf 7 basisscholen (Venhuizen, Wijdenes, Hem, Schellinkhout). Dank aan de organisatoren en de diverse hulp die we vanuit de vereniging mochten ontvangen.
Team 4 meldde via Rob Hiddinga (verkort).
-Dit jaar kregen we bij thuiswedstrijden klachten over het licht in de zaal. Wij zijn er aan gewend, maar het is niet overdreven licht bij ons. Is het mogelijk iets aan het licht te doen?
-Als redelijk fanatieke barkeeper valt het op dat teams die bardienst hebben de bar onbezet laten en mensen zelf laten pakken/noteren. Hoewel we een kleine club zijn lijkt me dat niet wenselijk, daarvoor hebben we zaal/bardiensten.
Ik zou zeggen: minimaal 1 achter de bar en tijdens de dubbel of douche, vervanging regelen als dat nodig is.
-Verder mag er wel aandacht worden gegeven aan een paar zaalregels zoals direct ophalen balletje na de games,
recht achter je eigen tafel vergaderen/coachen, recht achter je eigen tafel over de afscheiding stappen.
Commentaar, zeer bedankt voor het meedenken mannen. Het bestuur heeft hier kennis van genomen en gaat waar mogelijk en nodig actie ondernemen.
Door omstandigheden is de strijd om de Niek Imming bokaal niet doorgegaan in 2014. We gaan de wedstrijd in 2015 weer wel spelen.
Er is nog steeds een vacature in het bestuur. Heb je interesse meld je dan.
Denk eraan om het tostiapparaat uit te schakelen na gebruik.
Kijk voor de tafeltennisnieuws niet alleen op onze eigen website http://home.kpn.nl/a-merk/ maar ook op die van de afdeling http://holland-noord.nttb.nl/home/ 
Ook de site http://ttkaart.nl /is reuze interessant.
Elke maandagavond training voor senioren onder leiding van Paul Molenaar van 20.30 uur tot 22.00 uur. Dinsdagavond beschikbaar voor vrij spelen.
Een TTsport/A-Merker is een "Opgeruimd Mens" en houdt ook de zaal en de kleedkamers schoon en netjes.
Agenda (wordt vanaf volgende keer gedetailleerder):
-Westfriesland bokaal, start op 15 mei
-Rabo sponsorfietstocht. Ten minste 8 aanmeldingen nodig
-Niek Imming bokaal sept/okt.
-18 dec. Kaas/Worst toernooi
-Algemene ledenvergadering aansluitend toernooi, 22 of 29 april /mei 2016.

 

A-Merk op open dag De Kreek 

Op zaterdag 11 april vindt er in sporthal De Kreek in de wijk Bangert/Oosterpolder van 11.00 - 16.00 uur een open dag plaats, waar van alles te doen is. Er zijn allerlei stands en ook diverse (sport)verenigingen zijn aanwezig. Een van die sportverenigingen is tafeltennisvereniging TTsport/A-Merk uit Oosterblokker, de vereniging die nauw samenwerkt met de Tafeltennisschool West-Friesland.

TTsport/A-Merk is niet alleen aanwezig met een stand, waar enthousiaste en deskundige mensen alle mogelijke informatie kunnen geven over tafeltennis in het algemeen en TTsport/A-Merk in het bijzonder. Er is een 'ballenkanon' aanwezig en tevens worden van 12.00 - 12.30 uur en van 14.00 - 14.30 uur demonstraties gegeven en is er tussendoor ook gelegenheid zelf een balletje te slaan. Het is tenslotte een sporthal!

Dat tafeltennis een sport voor jong én oud is, is algemeen bekend, maar TTsport/A-Merk zal dat tijdens de demonstraties nog eens ondubbelzinnig aantonen. Onder voorbehoud kunt u de volgende demonstraties verwachten: jonge kinderen die in De Kreek al met TTsport/A-Merk hebben kennisgemaakt en les krijgen; een jeugdteam, dat competitie speelt; het eerste seniorenteam van, uitkomend in de tweede klasse met, tijdens dit schrijven, een grote kans op promotie naar de eerste klasse en tot slot de '55-plussers'. Zij komen twee keer in de week vrijblijvend langs om gezellig een balletje te slaan. Sommigen van hen spelen competitie en anderen niet. 
Overigens hoopt de oudste competitiespeler van TTsport/A-Merk dit jaar zijn 85e(!) verjaardag te vieren. Inderdaad: tafeltennis is voor jong én oud!

Het belooft een al met al heel sportieve en gezellige dag te worden in De Kreek.
Hans Blom

 

Nieuwsbrief Senioren - 19 december 2014   (redactie: Hein Leliveld)

Het jaar 2014 was voor onze vereniging een Gedenkwaardig Jaar. We mochten ons 40 jarig jubileum vieren in een prachtige ambiance. Velen hebben er kennis van kunnen nemen en gezien dat we nog steeds een ambitieuze en springlevende vereniging zijn met aandacht voor jong en oud.
We zijn er van overtuigd dat we ook de komende jaren succesvol kunnen zijn als vereniging. Eenieders inzet is daarbij van belang want we willen dat al onze leden echt betrokken zijn bij hun:
Eigen Mooie Vereniging TTsport/A-Merk.
Bedankt voor alle gezelligheid, sportiviteit en ondersteuning in 2014.
Vooral ook dank aan onze sponsoren en hoofdsponsor TTsport cq Michel en Mariska de Boer.
We hopen ook in 2015 weer goed samen te mogen werken om zo verder te bouwen aan TTsport/A-Merk.

Prettige Feestdagen 

en een Voorspoedig en Sportief 2015

De competitie (tweede helft van 2014) is al weer ten einde. Het eerste team degradeerde helaas uit de eerste klasse maar heeft de huid duur verkocht. Het niveau bleek voor hen net iets te hoog. Ongetwijfeld wel veel ervaring opgedaan. De andere 5 teams draaiden alle met de besten mee en handhaafden zich dus makkelijk in hun klasse. Bouke Pitstra wist met 89% het hoogste winstpercentage te halen van al onze comp. senior spelers. Chapeau.
De nieuwe comp. ronde start in de week van 26 jan. 2015. We gaan met vijf teams deelnemen. We verwachten dit keer tenminste 1 kampioen! Veel spelplezier en succes!
Door omstandigheden is de strijd om de Niek Imming bokaal niet doorgegaan op 12 dec. 2014. We gaan de wedstrijd op 16 jan. 2015 spelen.
Ons eerste junior team werd kampioen. Van harte gefeliciteerd en complimenten ook aan de begeleiders en de trainers. Hopelijk stimuleert dit resultaat de verdere uitbouw naar een mooie nieuwe jeugdlichting.
Het bestuur heeft onlangs een nieuw 5 jaren plan opgesteld. In het gedetailleerd beschreven plan wordt aangegeven waar we de komende 5 jaar naar toe willen werken. Het plan wordt gepresenteerd in de algemene ledenvergadering van 2015. Diegenen die er nu al kennis van willen nemen kunnen contact opnemen met een van de bestuursleden. In het beleidsplan is veel aandacht voor de jeugd. Sponsoren maken de investeringen die we doen in jeugd gelukkig ook mogelijk. Zo ontvingen we recent wederom een zeer welkome donatie van € 800 van het Koeman en Leegwaterfonds uit Blokker.
In onze Kweekvijver (De Kreek in Zwaag) trainen elke dinsdagmiddag vanaf 15.30 uur een stuk of 10 piepjonge tafeltennis spelertjes onder leiding van Paul of Rens. Ga gerust eens kijken hoe het er aan toe gaat in deze spiksplinternieuwe prachtige sporthal.
Op 29 augustus hadden we onze jaarlijkse -en inmiddels 9e -Uitwisseling met tafeltennisvereniging Het Nootwheer uit Purmerend. We waren met vijf TTsport/A-Merk teams. Het was als vanouds een geslaagde en gezellige avond. De over-all set uitslag was overduidelijk in het voordeel van onze gastheren namelijk 33-17.
Op 17 oktober werd Rens Molenaar clubkampioen 2014. Rens verloor over de hele avond slechts 1 game. Hij was dus oppermachtig. God old Ben Loo werd tweede. Bouke Pitstra had de wedstrijdleiding op deze sportieve maar ook bijzonder gezellig avond.
Op 21 nov. 2014 was er in onze sportzaal het Scholentoernooi en op 25 nov. 2014 mochten de nieuwe tafeltennisleerlingen in De Kreek vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Beide keren waren er 25 kinderen lekker en sportief in de weer. Perfect opgevangen en begeleid door Paul cs.
Kijk voor de tafeltennisnieuws niet alleen op onze eigen website http://home.kpn.nl/a-merk/ maar ook op die van de afdeling http://holland-noord.nttb.nl/home/
Op de laatsgenoemdewebsite zijn altijd de actuele comp.uitslagen,- standen en persoonlijke percentages te zien.
Er is nog steeds een vacature in het bestuur. Heb je interesse meld je dan bij een van de bestuursleden.
Elke maandagavond training voor senioren onder leiding van Paul Molenaar van 20.30 uur tot 22.00 uur. Dinsdagavond beschikbaar voor vrij spelen.

Een TTsport/A-Merker is een "Opgeruimd Mens" en houdt ook de zaal en de kleedkamers schoon en netjes.
 
Agenda
-16 jan. 2015, Niek Imming bokaal.
-13 feb. Dubbel kampioenschap senioren.
-1 of 8 mei, Club kampioenschap voor senioren.
-Algemene ledenvergadering incl. toernooi, 10 of 17 april 2015

 

Nieuwsbrief Senioren - 24 augustus 2014   (redactie: Hein Leliveld)

We mogen bijna weer!
Na een lange zomer en hopelijk geslaagde vakantie kan eenieder weer lekker volop gaan tafeltennissen. We starten op 29 augustus met onze jaarlijkse uitwisselingsavond met Nootwheer uit Pumerend. Dit jaar zijn we bij hen te gast. Er hebben zich al 15 A-Merkers aangemeld. Wil je er ook bij zijn meld je dan alsnog, maar wel heel snel, aan.
De competitie begint in de week van 8 sepember. We gaan met 6 teams van start. Ons eerste team (Rens Molenaar, Jurriaan Blom en en Rens Vriend) komt uit in de eerste klasse. De opengevallen plaats in dat team (vertrek Jurre den Otter) is ingenomen door Rens Vriend. Het tweede team komt uit in de tweede klasse. In de vorige ronde werd dit
team met overmacht kampioen in de derde klasse.
Het derde team komt uit in de derde klasse en speelt met nieuwkomer Henk van Houten. Henk zal als ervaren rot een welkome aanwinst zijn in dit team. Het vierde en het vijfde vijfde team komen uit in de vierde klasse. Het zesde team speelt in de vijfde klasse.
Laten we in de prognoses dit keer eens voorzichtig zijn. Als alle teams zich in hun klasse kunnen handhaven dan hebben we het heel goed gedaan.
Heel veel spelplezier en goede resultaten toegewenst.
In onze dependace (De Kreek in Zwaag) zijn er elke dinsdagmiddag een stuk of 10 piepjonge tafeltennis spelertjes actief onder leiding van Paul of Rens.
Het komende speelseizoen komen we bij de jeugdcomp. ook weer met een team uit. Na een paar wervelende en succesvolle jaren volgde een periode van nieuwe opbouw bij de jeugd. Hopelijk krijgt deze nieuwe start weer een dergelijk mooi vervolg.
De wedstrijden om de West Friesland Zomer Trofee 2014 zijn voorspoedig verlopen. Vele spannende wedstrijden zijn gespeeld. De gezelligheid was ook steeds ruim aanwezig. De zege was voor het team Rens Molenaar/ Nordin Gelderloos. Beide kanjers gingen met de mooie geldprijs naar huis. Dank aan Tafeltennissschool West- Friesland voor het initatief en de uitstekende organisatie.
Elke Maandagavond training voor senioren onder leiding van Paul Molenaar van 20.30 uur tot 22.00 uur. Dinsdagavonden zijn beschikbaar voor vrij spelen.

TTsport/A-Merk al 40 jaar slagvaardig!

Het is vrij zeker dat de tafeltennssport binnenkort overstapt van celluloidballen naar plasticballen. Celluloid is de naam van een groep chemische verbindingen op basis van nitrocellulose en kamfer. Celluloid kan makkelijk gegoten en bewerkt worden, maar celluloid is zeer brandbaar en de verbindingen zijn onstabiel, zodat het materiaal nog maar weinig wordt gebruikt.
Sinds de start van het tafeltennis wordt er al gespeeld met celluloidballen. Celluloid geeft problemen met de veiligheid. Het balletje is brandbaar en in grote hoeveelheden is er explosiegevaar in de fabrieken.
Het nieuwe plastic balletje heeft geen naad. De overgang op plastic ballen zal niet heel veel verandering geven in het spel is de verwachting. Het zal ook afhangen van de speelmethode en het gebruikte materiaal.
Misschien wordt het voor de ene speler iets sneller en voor de andere speler iets langzamer dan met celluloid.
De 55+ groep heeft de hele zomer gewoon doorgespeeld. Elke maandag- en donderdagochtend is deze groep actief.
Kenmerkend is altijd de ontspannen sfeer ondanks dat het er in de wedstrijden fanatiek aan toe kan gaan. Helaas was er deze zomer in de groep de nodige malheur door
ziekte en een ernstig fietsongeval van respectievelijk Herman Pelk en Nico van Paassen. Beide heren zijn gelukkig weer herstellende.
Kijk voor de tafeltennisnieuws niet alleen op onze eigen website http://home.kpn.nl/a-merk/ maar ook op die van de afdeling http://holland-noord.nttb.nl/home/
Op de laatsgenoemde website zijn steeds de actuele comp.uitslagen,- standen en persoonlijke percentages te zien.
En op de website http://ttkaart.nl/  zijn alle interessante gegevens te vinden van de comp. spelers. Waar spelen ze, in welke sterkte en wat waren hun resultaten over de afgelopen jaren.
Er is een vacature in het bestuur
Heb je interesse meld je dan bij een van de bestuursleden.
En iedereen houdt natuurlijk de zaal en de kleedkamers schoon en netjes.
Agenda
-Club kampioenschap 2014 voor senioren en Niek Imming bokaal Data en aanmeldingsmogelijkheid worden spoedig bekendgemaakt.
-19 december Kaas/Worst toernooi.
-Algemene ledenvergadering incl. toernooi, 10 of 17 april 2015
Koop bij:
Tafeltennisshop Michel de Boer http://www.ttsport.nl/amerk en onze andere sponsoren.

A-Merk al 40 jaar smashing!

 

 

Van het prikbord ::...

 

 

Jeugdzaken ::...    

 

Jeugduitje 2015

2-7-2015 Er is een verenigingsuitje geweest voor de jeugd. Hier zijn foto's van gemaakt, klimuitje naar streekbos. Volg deze link naar de facebookpagina van Tafeltennisschool West-Friesland

Jeugdteam kampioen najaar 2014  bericht van José

A-Merk heeft er een kampioen bij, het jeugdteam speelde in de 5e klasse. Ze speelden voor de eerste keer competitie. Klaas Jan Koedijk, Ischa Severins en Pieter Stoop zijn KAMPIOEN geworden. Van harte gefeliciteerd!

Op de foto staan zij samen met beide trainers Paul en Rens Molenaar

 

Nieuwsbrief Jeugd  <> november 2014  (redactie José Molenaar)

  Hallo jeugdleden,

De competitie is al meerdere weken onderweg.
Het jeugdteam van A-Merk staat er goed voor.
Valt Pieter van zijn fiets en zit nu met zijn voet in het gips. HELP !!!
Zal het lukken de wedstrijd te verzetten ?
Gelukkig werkt DOKO mee om de wedstrijd te verzetten.
De laatste wedstrijd is op zaterdag 29 november, komen jullie ook kijken ??? Worden ze kampioen ???

In November hebben we het scholierentoernooi bij A-Merk.
Hopelijk komen er veel kinderen.

Een Weetje
We gaan met plastic ballen spelen…..maar waarom ??
Wie weet het ??......niemand weet het , maar het gaat wel gebeuren hoor!!!!
Helaas heb ik geen reacties ontvangen. Dus blijft deze vraag staan……..

Clubkampioenschappen jeugd
Zaterdag 13 december verwachten wij alle A-Merk jeugdleden voor de clubkampioenschappen jeugd.
13 december van 10.00 tot 13.00 uur mogen alle jeugdleden mee doen. En ook al kan er maar 1 persoon kampioen worden. Wij gaan voor een leuke en gezellige dag.
Kan je vader of moeder lekkere broodjes/ pannenkoeken/ appeltaart of gezonde hapjes maken? Laat het me weten. Altijd een leuke afwisseling op zo'n sportieve dag.
Wie wil er bardienst draaien?

OLK; open langedijk kampioenschappen
Is een gezellig/ leuk toernooi. Al jaren komen daar jeugdleden van Noord Holland om met elkaar wedstrijden te spelen. 's Morgens worden de "dubbel- wedstrijden" gespeeld. En in de middag de "enkels". Tot nu toe heeft Pieter zich op gegeven. Wie gaat er ook mee ?

Agenda

December
13 - 12; clubkampioenschappen jeugd van 10.00 - 13.00 uur
20-12 ; OLK toernooi voor alle jeugdspelers (Broek op Langedijk)

 

Nieuwsbrief Jeugd  <> augustus 2014  (redactie José Molenaar)

  Hallo jeugdleden,

De vakantie is voorbij. We zijn weer "opgeladen" voor het nieuwe seizoen. Langzamerhand komen de trainingen weer op gang. En binnenkort start de competitie voor het TTsport/ A-merk jeugd team.

Ik (José) ben druk bezig om een goed/ leuk/ lekker zittend/ niet te duur shirt te vinden voor jullie.
Nog even geduld en dan………..

De GROTE clubactie komt er weer aan. Leden verkopen dan loten en steunen hiermee de vereniging. 80% van de opbrengst is voor de vereniging. Vanaf 13 september start de verkoop van de loten, maar je kunt natuurlijk vooraf al vragen of b.v. opa / oma/ buren e.d. van jou een lot willen kopen.
Wie heeft er een goed idee, waar we voor kunnen gaan sparen/ wat kunnen we gaan doen met het geld van de grote clubactie? Laat het José weten…… Ik heb na de vorige oproep nog geen reacties gekregen……

De afdelingskampioenschappen voor jeugd.
Pieter en Ischa hebben zich ingeschreven. Jongens veel succes op 23 augustus.

Competitie spelen
In september start er bij A-Merk een jeugdteam in de competitie. Wij zijn hier heel blij mee. In de competitie speel je tegen andere kinderen. Het is erg leuk en leerzaam. Bij A-Merk zal de competitie starten om 11.30 uur. Bij andere verenigingen zijn het vast andere tijden, maar het schema is voor de eerste zeven wedstrijden bekend. Als je zelf niet speelt, mag je komen kijken !!!
Ik wens Ischa, Pieter en Klaas Jan heel veel succes en plezier.

De afdelings meerkampen
Ieder jaar starten de meerkampen met de rondes in de afdeling. Ieder jeugdlid dat mee wil doen, kan zich opgeven. De eerste rondes zijn bij verenigingen in de afdeling. Ieder speelt meerdere wedstrijden en de spelers met de meeste punten gaan door naar een volgende ronde. De sterkere spelers krijgen de eerste rondes vrij, zodat het voor beginners leuker is om mee te doen.
Wil je mee doen, vraag jose de informatie en schrijf je in voor 9 september. De kosten ongeveer € 2,50. Het vervoer zelf regelen, maar als er meer kinderen gaan is "samen rijden" een mogelijkheid.
De eerste ronde is 28 september bij verschillende verenigingen
De tweede ronde is 5 oktober bij verschillende verenigingen
De afdelings finale is 26 oktober ( bij Flits te Zaandam.?)
Daarna zijn er landelijke rondes……….voor de hele goede spelers…..

Een Weetje
We gaan met plastic ballen spelen…..maar waarom ??
Wie weet het ??......niemand weet het , maar het gaat wel gebeuren hoor !!!!

Tafeltennis toernooi in Hoorn 18 oktober
We noemen dit een landelijk toernooi. Over het gehele seizoen zijn er een aantal toernooien. De ene keer in Hoorn en een volgende keer in Assen of b.v. Nijmegen.
Hoorn is lekker dichtbij, dus ALS je mee wilt doen is dit een mooie gelegenheid om eens zo'n toernooi van dichtbij mee te maken en/of mee te doen.
Zaterdag is het voor C spelers, ieder lid mag zich opgeven. Dus ook jeugdleden die beginnend zijn. Eerst speel je een poule. Je speelt meerdere wedstrijden bv. 4 of 5. Daarna wordt een selectie op sterkte gemaakt. Na de poule wordt het een Knok Out systeem; win je ga je door naar een volgende wedstrijd. Verlies je, dan ben je klaar met spelen op die dag. En toch blij, omdat het leerzaam en hopelijk ook leuk.
Je speelt tegen kinderen die je nog niet kent. Ieder heeft zijn "eigen" spelmethode.
Jose zal de informatie rond sturen. Denk even na of je het leuk vindt om mee te doen.
Wil je mee doen, geef je bij mij (Jose) op voor 15 september.

p.s. wil je mee doen en ben je geboren in 2004 of later, dan ben je "welp" en speel je op zondag. Zie uitnodiging.

Clubkampioenschappen jeugd
Zaterdag 13 december verwachten wij alle A-Merk jeugdleden voor de clubkampioenschappen jeugd.
Zet deze datum alvast in je agenda…..Wie wordt de clubkampioen 2014 ???

Agenda

Augustus;
23 - 8 ; afdelings kampioenschappen jeugd; Ischa en Pieter..
23 - 8; start trainingen voor de jeugd.

September
13 -9; start competitie jeugd; Pieter, Klaas Jan en Ischa
28 - 9; 1e ronde afdelings meerkampen , plaats nog onbekend

Oktober;
5 - 10; 2e ronde afdelings meerkampen, plaats diverse zalen
18- 10; C ranglijst toernooi te hoorn. (ook voor beginnende spelers)
19 - 10; B ranglijst toernooi te hoorn. (leuk om te kijken ?)
26 -10; finale ronde afdelings meerkampen, (zaal te Beverwijk.??)

December
13 - 12; clubkampioenschappen jeugd van 10.00 - 13.00 uur
20-12 ; OLK toernooi voor alle jeugdspelers (Broek op Langedijk)

 

 

 

 

 

Naar startpagina