ARCHIEF

Jaarverslag 2014

Terug

 

 

Inleiding
Het sportjaar 2014 van A-Merk heeft zoals gebruikelijk sportiviteit, gezelligheid en gedenkwaardigheid samengebracht op een plek waar het goed vertoeven is en waar spelplezier, sportiviteit en prestatiedrang elkaar in evenwicht hielden. Zowel jong als oud kon zich ook dit jaar weer naar eigen behoefte uitleven in deze prachtige sport.
Wij mogen ons verheugen over een bovenmatige opkomst van de 55-plus recreanten, terwijl er dit jaar daarbovenop een veelbelovende start is gemaakt met jeugdige nieuwe aanwas.
Onder de vlag van A-Merk, professioneel ondersteund door TTWF is de start van de dependance in Sporthal De Kreek het aanjagende vliegwiel voor de ontwikkeling van een nieuw junioren-ledenbestand.
Het bestuur had in 2014 een prettig en intensief contact en regelde (ook via mail) zo veel zaken. Er werd, de jaarvergadering inbegrepen drie keer vergaderd over uiteenlopende zaken. Met name de viering van het 40-jarig bestaan vergde de nodige voorbereidingen. Op 6 april hebben wij dit feest waardig en sfeervol gevierd met een mooie opkomst van ca 75 personen.
Het bestuur bestond in 2014 uit 5 personen, t.w. Hein Leliveld (vz. a.i)., Piet Kroon (secr.), Bouke Pitstra (pm), Stuart Jong Tjien Fa (wedstr.secr.) en Sietse Meijer en in de drie commissies, t.w. de Jeugdcommissie, de Technische Commissie en de P.R.-commissie kwamen ook de ter zake doende onderwerpen ter sprake.
De website, verzorgd door Sjaak Deen gaf ook dit jaar weer de vaste informatie, aangevuld met het laatste up-to-date nieuws.
Er werden drie Nieuwsbrieven uitgebracht.
De Jeugdcommissie, bestaande uit Paul en José Molenaar en Piet Kroon was actief en hield daarbij, indien nodig, ruggespraak met Linda v/d Berg, consulent schoolsporten. De P.R.-commissie, bestaande uit Paul Molenaar, Hein Leliveld en Hans Blom hield iedereen publicitair bij de les, terwijl de Technische Commissie, bemand door Paul Molenaar en jeugdtrainers Rens Molenaar en Frank Breg de trainingen zowel theoretisch als praktisch professioneel met kritisch oog volgde.
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 14 april 2014. Tijdens deze bijeenkomst zijn actuele verenigingszaken over bestuurlijk, sportief en financieel beleid weer tegen het licht gehouden en ter verantwoording beoordeeld. Over de bestuurssamenstelling nog het volgende: Hein heeft tijdens de vergadering officieel aangegeven dat hij zijn termijn als voorzitter (vanwge bestuurlijke verjonging) niet wenst te verlengen. Naar aanleiding van dit gegeven zijn wij als bestuur naarstig op zoek gegaan naar gegadigden voor het opvullen van deze vacature. Tot op heden zijn wij hierin nog niet geslaagd, zodat staande de vergadering en de periode erna de functie van voorzitter vacant is. Blij waren wij met de toezegging van Hein dat hij binnen het bestuur voorlopig de functie van voorzitter ad interim wil vervullen. Gedetailleerd verslag is terug te lezen in de notulen van deze bijeenkomst.
Doorstroming van jeugd naar senioren was dit jaar minimaal. Veelbelovend was in 2014 de start van een nieuwe groep jeugdspelers op zaterdagochtend. Tegelijk met deze nieuwe start is TTWF o.l.v. Paul Molenaar onder de vlag en vleugels van A-Merk een groep jonge spelers actief in training in Sporthal De Kreek. Er is bovendien een nieuwe jeugdcompetitie veelbelovend van start gegaan, enthousiast ondersteund door een groep betrokken ouders. Kantinedienst en vervoer wordt in goed overleg geregeld en op elkaar afgestemd.
Het Bestuur heeft in 2014 een nieuw 5-jarenplan opgesteld. Dit wordt in 2015 gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Ledenaantallen
Op 01-01-2014 vermeldde het ledenbestand 47 seniorleden en 9 jeugdleden, totaal 56.
Op 31-12-2014 stond de teller op 46 seniorleden en 7 jeugdleden, totaal 53.
Wij zijn in ledenaantal met 3 achteruitgegaan. Het vorig jaar was de achteruitgang 8. Het teruglopend aantal jeugdleden vraagt blijvend aandacht voor actie op het gebied van ledenwerving van jongeren. De vorige jaarverslagen meldden terugloop in jeugdledental van 22 naar 19, daarna van 19 naar 16, vervolgens van 16 naar 9. Nu tenslotte van 9 naar 7. Het lijkt er begin 2015 op dat een lichte aanwas is te bespeuren. In De Kreek trainen tien jeugdspelers o.l.v. TTWF. Deze spelers mogen ook de training in onze speelzaal in Oosterblokker volgen.
Hoewel er al veel wordt gedaan op het richten van de focus op onze jeugd - bijvoorbeeld het organiseren van open scholentoernooien en gastlessen tafeltennis voor de kinderen van de Basisschool Pancratius - blijven we zoeken naar nieuwe mogelijkheden om onze jongeren voor de tafeltennissport te enthousiasmeren.
Hopelijk betekent de training in de dependance van TTsport/A-Merk in Sporthal De Kreek een aanzet tot een aanhoudend positieve wending in ons jeugdledenbestand.

Competities en toernooien
Het is zeker dat de tafeltennissport in 2015 overstapt van celluloidballen naar plasticballen. Men verwacht dat de overgang op plasticballen niet heel veel verandering teweeg zal brengen.
In de voorjaarscompetitie presteerden we goed. Team 1 eindigde ondanks een hoog puntenaantal op de vierde plaats en moest daardoor een beslissingswedstrijd spelen om degradatie uit de eerste klasse te ontlopen. Deze wedstrijd werd door ons eerste team op overtuigende wijze gewonnen. Team 2 eindigde op de voorlaatste plaats, maar degradeerde toch. Team 3 presteerde geweldig en werd met overmacht kampioen in de derde klasse. Team 4 en 5 handhaafden zich gemakkelijk in de vierde klasse. Team 6 speelde met sterk wisselende samenstelling en dat was in de eindrangschikking duidelijk te zien.
Het (uitgestelde) Kaas/Worst-toernooi werd op 17 januari gespeeld en het Dubbeltoernooi vond plaats op 21 februari. Opvallend was een grote en kwalitatief degelijke deelname van de 55-plus groep.
In de Nationale Sportweek organiseerden we voor 25 leerlingen van diverse basisscholen in West Friesland een spannend toernooi in onze speelzaal.
Op 29 augustus hadden wij onze jaarlijkse uitwisselingsavond met TTV Nootwheer, dit keer in Purmerend, vanouds gezellig en sportief. De uitslag was overduidelijk in het voordeel van de gastheren: 33-17.
Op 17 oktober werd Rens Molenaar clubkampioen met Ben Loo op de tweede plek. Bouke stond weer garant voor een perfecte wedstrijdleiding.
Op 21 november vond het scholentoernooi plaats met een goede opkomst van 25 kinderen, perfect opgevangen en begeleid door Paul Molenaar.
In de zomerperiode is er weer gestreden om de fel begeerde West-Friesland Trofee, waarvan de perfecte organisatie in handen was van TTWF. Vele spannende wedstrijden zijn gespeeld. De zege was voor het team Rens Molenaar/Nordin Gelderloos.
Opvallend was de grote deelname van onze bevriende vereniging Nootwheer uit Purmerend. De eindoverwinning werd behaald door team Jurriaan Blom/Ben Loo.
In de Najaars-competitie degradeerde het eerste team helaas uit de eerste klasse. De andere 5 teams draaiden alle met de besten mee en handhaafden zich dus gemakkelijk in hun klasse. Bouke Pitstra wist met 89 % het hoogste winstpercentage te halen van al onze competitie seniorspelers. Klasse!
Het Kaas/Worsttoernooi vond dit jaar voor de tweede keer plaats op 19 december, een mooie afsluiting van de "toernooien-tombola" van het verenigingsjaar.

Training
De seniorentraining werd ook dit jaar weer verzorgd door Paul Molenaar, regelmatig bijgestaan door Rens. Eind 2013 is de seniorentraining verplaatst van de dinsdagavond naar de maandagavond. Op dinsdagavond kan nu vrij gespeeld worden. De junioren trainen nu op de zaterdagochtend. Ook in 2014 is deze situatie zo gebleven.
Zoals reeds bekend heeft onze trainer Paul Molenaar zijn trainingsactiviteiten ondergebracht in een bedrijf genoemd Tafeltennisschool West Friesland. Wij maken al vanaf mei 2011 gebruik van de trainingen die worden verzorgd door deze school en ook in 2012 en 2013 is deze structuur met succes voorgezet. Het bestuur verwacht dat door dit beleid tafeltennis op een steeds beter niveau kan worden gebracht, m.n. op het gebied van kwaliteit en uitstraling.

Verdere wetenswaardigheden
Het hoeft weinig verdere uitleg dat er in een vereniging als TTsport/A-Merk meer "speelt" dan alleen perikelen rondom bestuur, toernooien, competitie en training.
In dit onderdeel van het verslag noem ik een aantal vermeldenswaardige feiten die in 2014 de sportieve revue hebben gepasseerd.
De bijeenkomsten van de AED/reanimatiecursus zijn voorlopig opgeschort. Wij maken voorlopig gebruik van de kennis van ex-deelnemers en informatie op DVD en folders en muurposters
Zoals reeds eerder opgemerkt timmeren wij op het gebied van P.R. aardig aan de weg dank zij een actuele en accurate berichtgeving. Ik noemde reeds de contacten van de P.R.-commissie met de plaatselijke pers. Wij weten door deze berichtgeving bijvoorbeeld dat Joop Mus de oudste competitiespeler in Noord-Holland is. Een levend bewijs dat tafeltennis een sport voor jong en oud is.
Er zijn ook dit jaar weer open middagen voor de scholen georganiseerd, naast 6 lessen voor de jeugd-pas voor scholieren uit de Gemeente Hoorn en Drechterland. Hieruit hebben zich ook nieuwe jeugdleden aangemeld. Een nieuw begin van een hoopvol nieuwe grote aanwas?
In het kader van de Nationale Sportweek van 20 t/m 27 april hebben wij vele scholen op onze verenigingslocatie ontvangen. Wij ontvingen jonge mensen van diverse lagere scholen. Onder leiding van Paul en Rens en een aantal vrijwilligers hebben we deze jonge spelers kennis laten maken met onze mooie sport. Tot nu toe heeft dit slechts een schamel aantal nieuwe leden opgeleverd.
De Grote Club Aktie verliep een beetje stroef. We hebben toch een mooi bedrag kunnen bijschrijven.
Op 3 mei hadden wij onze seizoen-afsluiting met een stadswandeling met stadsgids Dhr. Ursem en in Hoorn en een gezellig samenzijn in Café Charlies, georganiseerd door Rob en Sietse.
Behalve de subsidie die wij elk jaar van de Gemeente Drechterland mogen ontvangen hebben wij deze keer dit jaar een bijdrage van maar liefst € 1000,- mogen bijschrijven, geschonken door de Koeman-Leegwaterstichting. Bovendien ontvingen wij een schenking van
€ 900,- van het Blokkersfonds. Dit geld zal o.m. besteed worden voor de bekostiging van zaken die de jeugd betreffen en zijn ook welkom voor onze activiteit in De Kreek. Ook de Gemeente Hoorn en de RABO-bank steunden eerder ons Kreek-project met een financiële bijdrage.
De 55-plus groep heeft de gehele zomer gewoon doorgespeeld. Helaas werd deze periode de groep uitgedund door ziekte van Herman Pelk en een ernstig ongeval van Nico van Paassen. Herman speelt intussen al weer fanatiek, maar Nico zal zich helaas na zijn verminderde lichamelijke conditie moeten neerleggen bij een definitief afscheid van zijn actief lidmaatschap. Ondanks dit sombere vooruitzicht blijven wij hopen op een dusdanige verbetering in de toekomst dat wij hem weer aan de wedstrijdtafel mogen begroeten

Ten slotte
In dit verslag heb ik gepoogd om de activiteiten van TTsport/A-Merk in het verenigingsjaar 2014 zo goed en volledig mogelijk te beschrijven. Ondanks de ongetwijfeld niet genoemde feiten hoop ik de indruk te hebben gegeven van een bloeiende, actieve vereniging waar sportiviteit, gezelligheid, spelplezier en gezonde wedstrijdmentaliteit slagvast hand in hand gaan.

Piet Kroon (secr.)

 

 

 

Home