Terug naar archief .

Selectie uit Tafelstennis Jaargang 21 - Nummer 1 – vrijdag 29 september 2000.


 

De voorzitter | Bestuurstafel | Clubactie Nieuws | Jeugdrubriek

Van de voorzitter

Beste sportvrienden en -vriendinnen,

De vakanties zijn voor de meeste van ons weer achter de rug, tijd om ons batje weer eens op te zoeken en in conditie te brengen. Ook is het weer tijd om aan de eigen conditie te werken, dus op naar het Koetshuis. Het verder verfraaide Koetshuis. Na het schilderwerk van Marga heeft onze Ron zich van zijn beste kant laten zien en een aantal schitterende platen gemaakt zoals tafeltennis kan of hoort te zijn: een sport voor man en vrouw, jong en oud en met een vleug(je) humor. Klasse, Ron!

Sponsors

Het komende seizoen wordt heel belangrijk voor het voortbestaan van onze vereniging. De huidige sponsoring van onze hoofdsponsor loopt af, het contract is afgelopen en daarbij, de sponsor bestaat niet meer als zelfstandig bedrijf. Het betrof een aanzienlijk bedrag, fl. 5000,- per jaar. Wij zullen dus op zoek moeten naar een of meer vervangers. Het is niet zo, dat daar nog mee moet worden begonnen. Met name Herman Peerdeman zet zich hier voor in en hij heeft al wat gesprekjes gevoerd met kandidaatsponsors en wij hopen natuurlijk dat het resultaten oplevert, want het is van levensbelang voor onze vereniging.
Denkt u nog kandidaatsponsors te weten, geef ze dan door aan iemand van het bestuur en wij gaan er verder mee aan de slag.

Holland - Noord

Iets heel anders: de afdeling Noord-Hollands Noorder-Kwartier, NHNK in de volksmond, bestaat niet meer! Aan een bestaansperiode van rond de 58 jaar is op 5 september 2000 een einde gekomen.

Op dinsdag 5 september jongstleden is in Motel Akersloot het definitieve jawoord gegeven door de verenigingen van de afdeling NHNK om te gaan fuseren met de afdeling Randstad Noord, die al in mei hun jawoord hadden gegeven. Samen zijn we opgegaan in de nieuwe afdeling Holland - Noord. Deze nieuwe afdeling beslaat geheel Noord Holland met uitzondering van Het Gooi, dat samen is gegaan of zal gaan, ik weet niet hoever de fusie-besprekingen daar zijn, met de afdeling Utrecht.

Voor de competitie verandert er vooralsnog niets, de nieuwe afdeling Holland - Noord kent twee regionale competities, regio zuid, zeg maar de verenigingen, die uitkwamen in de afdelingscompetitie van Randstad Noord, en een regio noord, de verenigingen, die in de afdeling NHNK speelden. Wellicht dat er binnenkort verenigingen zullen overstappen van de ene naar de andere regio, verenigingen, die op het randje liggen, zoals Limmen, Akersloot en Castricum.

In het nieuw gevormde afdelingsbestuur van de afdeling Holland - Noord, hebben 6 personen zitting genomen uit het ‘oude’ NHNK en 2 personen uit het ‘oude’ Randstad Noord. Eén van de nieuwe bestuursleden is ondergetekende, verantwoordelijk voor alles wat er in de afdeling gebeurt op het terrein van toernooien en wedstrijden met uitzondering van de competitie.

Grote Clubactie

De Grote clubactie staat weer voor de deur. (Zie ook volgende pagina). De verkoop van de loten hiervan kan weer veel geld opleveren voor de verenigingen en dus ook voor A-Merk. Wat ik begrepen heb van onze penningmeester Sjaak is de jeugd al driftig bezig geweest om hun verkoopresultaten weer te verbeteren. En voor degene die de meeste loten verkoopt heeft Sjaak een aardige verrassing in petto. Dus ik zou willen zeggen, doe jullie best om zo veel mogelijk loten te verkopen, goed voor de club en dus ook goed voor jezelf. En, voor iedereen: koop een of meer loten!!

Spinmill

Dit jaar de voorbereiding op de competitie ver van huis gedaan, onder het motto nieuwe tegenstanders inspireren. Echt nieuw waren ze niet allemaal, de spelers en speelsters van de vereniging Spinmill uit Aarlanderveen. Zij hadden namelijk al eens een bezoek aan het Koetshuis gebracht. Het werd een heel gezellig avondje met leuke potjes. De uiteindelijke uitslag was, als ik het mij goed herinner, 20-16 voor onze gastheren en -vrouwen.

De kop is er af, het gevoel komt er weer aan, nog een paar weekjes trainen en we zijn er weer helemaal klaar voor. Ja toch, voor de komende competitie, die start in de week van 25 september (en inmiddels is gestart). Veel succes iedereen!

Tot ziens in het Koetshuis, Huub Koen


Naar bovenClubactie nieuws

Eindelijk is het zover, hier heeft iedereen (en vooral de penningmeester) naar uitgekeken: de Grote Clubactie gaat van start. In deze actie kopen de verenigingen loten voor f 1,20 per stuk. De clubleden verkopen deze voor 6 gulden, zodat elk verkocht lot de vereniging f 4,80 winst oplevert. Zoals eerder verteld, is dit een zeer belangrijke actie voor onze club, vooral nu het financieel iets minder voor de wind gaat (zie ook het jaarverslag 1999). Bovendien loopt het huidige sponsorcontract af, en moeten we afwachten in hoeverre de beoogde opvolger bereid is ons te steunen.

Bij A-Merk is het al jaren regel dat ieder lid de verkoop van minimaal vijf loten voor zijn/haar rekening neemt.

Hoe gaat het in zijn werk?

De jeugdleden hebben inmiddels verkoperspakketten ontvangen, zodat zij met intekenlijsten langs de deuren kunnen gaan om loten te bestellen (de zogenaamde voorverkoopperiode). In het verleden is al gebleken dat dit heel goed werkt. Ook voor de senioren zijn intekenlijsten beschikbaar.

Belangrijke datums:

 • Op 9 september start voorverkoop
 • Uiterlijk 30 september moeten de jeugdleden het aantal in de voorverkoop bestelde loten doorgeven aan Paul, José of Sjaak. Geef je niets door, dan ontvang je het standaardaantal van 5 loten.
 • Vanaf 4 oktober start van de lotenverkoop; ieder lid ontvangt vijf (of meer!) loten.
 • 9 november: trekking
 • Trekkingsuitslag:
  - website van A-Merk en de Grote Clubactie (vanaf 10 november)
  - In "West-Friesland op Zondag" (week van 12 november)
  - en natuurlijk op ons prikbord.

We hopen dat het net als vorig jaar weer een geslaagde actie wordt. Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties, bel mij (of een van de andere bestuursleden) dan even.

Sjaak


Naar bovenVan de bestuurstafel

 • Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Er wordt weer volop getraind. Bij de jeugd is men helemaal enthousiast, er zijn zelfs drie nieuwe leden.
 • We hebben een nieuw overkoepelend orgaan. NHNK en Randstad-Noord zijn een fusie aangegaan. Samen gaan ze nu door onder de naam ‘’Holland-Noord’’.
 • Wisten jullie het al: Huub heeft er een functie bij. Hij zit in het bestuur van ‘’Holland-Noord’’.
 • In de kantine is weer van alles te koop. Herman Peerdeman heeft vele dozen met spullen geleverd.
 • De competitie start binnenkort weer. Voor de jeugd op zaterdag 30 september en voor de senioren op vrijdag 29 september.

Marga van der Peetj

Naar boven

De eerste prijs is alweer binnen

Zondag 3 september hebben drie spelers van A-Merk hun eerste toernooitje gespeeld. Ze zijn uitgenodigd naar aanleiding van hun prestaties in de voorjaarscompetitie. Paul Bregman, Mirella Molenaar en Ferdy Molenaar, die inviel voor Frank de Vries.
Ze speelden ieder in een poule, na het spelen werden de punten van deze drie spelers opgeteld. Ze werden tweede.
Dit was de eerste en een mooie prestatie.
Alle drie kregen ze een beker. GEFELICITEERD.

B/C ranglijst toernooi te Hoorn

Zaterdag 21oktober spelen Lee-Jon, Paul en Ferdy hun C-ranglijsttoernooi.

Zondag 22 oktober speelt Mirella haar eerste B-ranglijsttoernooi.

Het is een landelijk toernooi, men speelt tegen sterke spelers, hier word je alleen maar beter van. Succes allemaal.

De Grote Clubactie

DE ENIGE ACTIE DIE A-MERK HEEFT om geld in te kunnen zamelen. Dit geld komt voornamelijk ten goede aan je eigen vereniging.
Ieder lid krijgt 5 loten minimaal, maar we zijn erg blij met ieder lot dat meer verkocht wordt. De jeugdleden hebben voorintekenlijsten gekregen.
Oh ja, elk lot kost f 6,=
Vanaf 3 oktober worden de loten geleverd, je moet ze direct verkopen. Zie je voorintekenlijst. De trekking is 9 november en de hoofdprijs is f 200.000,= Wat ga je er mee doen????

De competitie najaar 2000

We hebben drie teams in deze competitie helft. Twee junioren- en één pupillen-welpen team. Ieder team heeft vier spelers, zodat de spelers rouleren. Dus als je voor week X (bijvoorbeeld week 2) niet in de basisbezetting staat, ben je vrij, tenzij ik je toch nodig heb. Bijvoorbeeld als een teamgenoot ziek is geworden.

Het schema van rijders is in principe klaar. Het schema van spelers is in principe ook klaar. De definitieve lijsten krijgen jullie zo snel mogelijk.

7 Oktober is jullie eerste thuiswedstrijd. Ik hoop dat ouders komen kijken, dan is er ook gelegenheid om vragen te stellen en overleg te plegen over allerlei dingen, als het maar over tafeltennis gaat.

KOMT ALLEN!!!!!

P.S: het is weer mogelijk om kilometervergoeding aan te vragen, dit geldt voor de chauffeurs die de jeugdleden naar hun uitwedstrijden rijden.
De bijdrage van f 25,= per competitie spelend jeugdlid per jaar, kan waarschijnlijk niet toe. We zullen dit in januari 2001 in de vergadering meenemen. (Om dit bedrag te verhogen).
De jeugdleden krijgen een declaratieformulier mee bij hun competitieschema.

Ik wil de ouders die de vorige competitie hebben gereden hier nog hartelijk voor bedanken. Gertruud Otten, bedankt voor het draaien van de bardiensten, tijdens de thuiswedstrijden.

De DEEN- AKTIE

Ik zag een inschrijfformulier liggen in de Deen-winkel. Ik heb een inschrijfformulier ingevuld en opgestuurd. En zie hier. We mogen mee doen.
Het heet ‘DEEN JEUGDSPONSOR ACTIE" en loopt van 25 september tot en met 4 november. Zo zit de actie in elkaar:
In alle winkels van Deen staan standaards met kokers. In deze zogenaamde "clubkokers" mogen de klanten hun Deen sponsormunten gooien. Hoe meer munten een club verzamelt, hoe meer sponsorgeld wordt uitgekeerd. Dat wordt per winkel beoordeeld. Dus of een club nu bij een grote of kleine Deen zit, dat maakt niet uit. Het beschikbare sponsorgeld wordt, zoals dat heet, naar rato verdeeld.
De munten krijgt de klant bij speciale sponsorproducten.
De actie is vooral bedoeld om de jeugdafdelingen van de sportclubs een handje te helpen.

DUS STEUN DE JEUGD.……… Vertel het aan iedereen dat de tafeltennisvereniging heel veel munten wil verzamelen!

Uitwisseling

Houd er alvast rekening mee, dat er weer een uitwisseling gaat komen met Disnierats en De Victors. Waarschijnlijk in november en waarschijnlijk bij De Victors in Obdam.
Waarschijnlijk op een zondag.
Waarschijnlijk hoor je hier binnenkort meer van.

Spirittoernooi

Doen jullie weer mee? Vorig jaar waren we met een heel groepje. De definitieve datum heb ik nog niet. Meestal is het zo half december. Mogelijk de 16e. Je hoort ook hier nog meer van.

Ik wens iedereen veel succes met alle sportieve activiteiten en tot de volgende keer maar weer.

Groeten, Jose


Naar bovenNieuwe leden (tot 24 september)

Gerben Slippens 14 jaar

Margriet Slippens 10 jaar

Siem Rood 11 jaar

DE JARIGEN

Dinsdag 10 oktober Hester van den Bergh 11 jaar

Zaterdag 14 oktober Sander Bos 14 jaar

Zondag 22 oktober Tom Kuiper 14 jaar

Dinsdag 24 oktober Siem Rood 13 jaar


Jeugdcompetitie

Naar boven


 

 

 

Naar startpagina