Terug naar archief .

 

 

uit Tafelstennis
Jaargang 20 - Nummer 8 - maandag 15 mei 2000

 

De voorzitter | Van de bestuurstafel | Grote Clubactie | Jeugdrubriek

VAN DE VOORZITTER

Beste sportvrienden en -vriendinnen,

Het is 5 mei, het is schitterend weer buiten, maar eerst nog even dit stukje tikken. Er is de afgelopen weken weer heel wat gebeurd, in vogelvlucht:

®Maandag 3 april de algemene ledenvergadering, wat mij betreft een geslaagde vergadering. Een zeer goede opkomst, zelfs twee jeugdleden waren aanwezig.

Het verslag leest u elders in deze Tafelstennis. Het (voorlopig) laatste verslag gemaakt door de scheidende secretaris Herman Peerdeman, waarvoor wij een waardig vervangster hebben gevonden in de persoon van Marga van der Peet!

®Het einde van de voorjaarscompetitie. Half april zijn de laatste wedstrijden gespeeld en hoe ieder team en iedere individuele speler het er deze keer heeft afgebracht leest u ook elders in deze Tafelstennis.

Voor de geïnteresseerden, de uitslagen, standen en persoonlijke resultaten kunt u ook terugvinden op de website van de afdeling: www.xs4all.nl/~ccools/nhnk
(maar natuurlijk ook op onze eigen website! Sjaak)

®Vrijdag 28 april hebben we een heel gezellig toernooitje gehouden. Met een opkomst van 14 deelnemers en -sters, waaronder één nieuwkomer (die inmiddels ook al lid is geworden!) was deze avond weer zeer geslaagd. Er werd gespeeld in twee groepen van 7 spelers. In de groep van de sterken werd Ronald Nannings de winnaar en in de groep van degenen die denken dat ze sterk zijn, werd Wim Stroet eerste!

®Helaas is er bij de jeugd enkele weken geleden tijdens een training iets heel vervelends gebeurd.

Een handgemeen tussen twee jeugdleden heeft helaas geleid tot het verwijderen van één van beide uit de zaal en zelfs van de vereniging.

Wij hopen, dat dit een voorbeeld is voor de overige jeugdleden, dat dit niet meer gebeurt en dat we op een normale manier, met elkaar, in een plezierige sfeer, onze sport kunnen bedrijven. Ook voor de trainer is dit wel zo plezierig. Paul steekt veel tijd in het geven van training en is niet aanwezig om als politie-agent op te treden!

®In mei staan nog de diverse activiteiten op het programma, zie hiervoor ook de evenementenagenda.

Op dinsdag 23 mei vindt de voorjaars-ALV (Algemene Leden Vergadering) van de afdeling NHNK plaats. Ondergetekende gaat daar in ieder geval heen. Het wordt een belangrijke vergadering, met name in verband met eventueel te nemen besluiten in het kader van de naderende fusie met de afdeling Randstad-Noord.

®De uitwisseling met de vereniging Spinmill uit Aarlanderveen kon helaas niet meer geregeld worden voor de vakantie, ze stoppen in Aarlanderveen al vroeg met spelen. We gaan proberen om dit nu te regelen in september, waarschijnlijk de 8e of de 15e, als voorbereiding op de najaarscompetitie.

Ik ga eens kijken hoe het buiten is, dus tot de volgende Tafelstennis!

Met vriendelijke sportgroeten,

Huub Koen


VAN DE BESTUURSTAFEL

Naar boven

De Stoel

Herman Peerdeman heeft zijn plaats afgestaan aan ondergetekende.

Ook de overdracht van sleutels vond plaats. Een hele tros werd mij voorgehouden, maar er zat systeem in de volgorde van gebruik.

Drinkebroeders

Let op! Met ingang van augustus komen er ook nieuwe prijzen voor de consumpties. Neem een dikkere portemonnee mee.

Spelen

Geen competitie meer, maar menigeen kan nog wel wat oefening gebruiken. Op maandag en dinsdag wordt nog gespeeld.

Bowlen

Op 19 mei aanstaande is het weer zo ver. Een gezellig avondje uit.

Marga van der Peet

Naar boven

Grote Clubactie 2000 in aantocht

In september gaat de Grote Clubactie weer van start. Vooruitlopend op deze actie alvast een kort overzicht over het hoe en waarom.

De Grote Clubactie is een landelijke loterij, waarvan de opbrengst gaat naar clubs en verenigingen. Ook wij doen hier jaarlijks aan mee.

Na ruim 25 jaar wordt de prijs van het lot aangepast. Dit zou volgens de organisatie verband houden met de invoering van de Euro (què?). De verkoopprijs van het lot is daarom verhoogd van ƒ 5,- naar ƒ 6,- (€ 2,72) . De inkoopprijs van het lot is ook aangepast en is verhoogd van ƒ 1,- naar ƒ 1,20 of € 0,54. Van elk lot gaat uiteindelijk dus ƒ 4,80 of € 2,18 naar onze vereniging. De omrekening naar Euro’s heb ik zelf gedaan, om daarmee de prijsaanpassing te kunnen verklaren (maar dat kan ik dus niet).

Bij A-Merk geldt al jaren de regel dat ieder lid de verkoop van minimaal vijf loten voor zijn/haar rekening neemt.

Waarom?

De actie is belangrijk voor onze club, vooral nu het financieel iets minder voor de wind gaat (zie ook het jaarverslag 1999). Bovendien loopt het huidige sponsorcontract dit jaar af, en moeten we afwachten in hoeverre de beoogde opvolger bereid is ons op ruimhartige wijze te ondersteunen.

Hoe verloopt de actie?

Net als vorig jaar is het mogelijk om -vóórdat de definitieve lotenverkoop van start gaat- met intekenlijsten langs de deuren te gaan in de zogenaamde voorverkoopperiode. Deze lijsten zullen begin september aan alle jeugdleden worden uitgereikt, maar ook voor de senioren zijn er intekenlijsten beschikbaar.

Meer bijzonderheden kun je lezen in het septembernummer, én op onze website natuurlijk.

Naar bovenSjaak

JEUGDRUBRIEK

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD

Zaterdag 6 mei zijn de wedstrijden verspeeld om de mooie beker in ontvangst te mogen nemen.

Om 10.00 uur zijn we begonnen. We hebben deze keer een acht-kamp gespeeld. We speelden op twee tafels, zodat we ook tellers achter de telborden hadden zitten.

De pannenkoeken die we rond 12.15 uur aten waren erg lekker en de limonade was deze dag helemaal gratis.

Na het middageten werden de wedstrijden spannender, het werd stiller in de zaal tijdens het spelen. Enkele wedstrijden werden in drieën gespeeld.

Nadat iedereen zeven wedstrijden had gespeeld, was dit de einduitstlag;

nummer 8: Mirella Molenaar.
nummer 7: Sander Bos.
nummer 6: Angelo ten Cate.
nummer 5: Frank de Vries.
nummer 4: Ferdy Molenaar.
nummer 3: Lee-Jon Otten met 5 punten.
nummer 2: Tom Kuiper met 6 punten.

NUMMER 1: WOUTER ENTIUS, ONZE CLUBKAMPIOEN !!!!.

De nummers 1, 2,en 3 kregen ieder een beker. Wouter kreeg ook de grote Niek Imming Bokaal.
Deze grote beker mag een jaar lang in huize Entius staan te pronken, daarna zullen we er opnieuw om strijden.

WOUTER, GEFELICITEERD !!!

LAATSTE TRAINING DIT SEIZOEN

De laatste keer dat we dit seizoen trainen zal zijn: woensdag 14 juni.

Zaterdag 17 juni is dan nog wel een zomertoernooi voor alle basisscholieren van groep 3 tot en met 8. Maandag 28 Naar bovenaugustus beginnen we dan weer met het nieuwe seizoen, de trainingstijden blijven hetzelfde.